Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И ***

ОБАВЕШТЕЊЕ

Упис примљених кандидата у прву годину основних студија на Факултету безбедности у школској 2017/18. години обавиће се према редоследу на коначној ранг - листи и то по следећем распореду:

 • 04.07.2017. године од броја 1 до броја 150 у термину од 9.00 до 14.00 сати
 • 05.07.2017. године од броја 151 до броја 390 у термину од 9.00 до 15.00
 • 06.07.2017. године од 9.00 сати за преостала слободна места

Упис кандидата у прву годину основних студија на Факултету безбедности у школској 2017/18. години који су стекли право да се финасирају из буџета обавиће се 04.07.2017. године у времену од 9.00 до 14.00 сати.

Упис кандидата који су остварили право да се финансирају из буџета Републике Србије (кандидати од броја 1 до 150 на коначној ранг-листи) обавиће се тако што ће се у 9.00 сати вршити прозивка кандидата за упис по редоследу на ранг-листи.

Редослед уписа кандидата одређује место на ранг-листи.

Кандидати који не буду присутни на прозивци, моћи ће да се упишу истог дана до 14.00 сати.

Кандидати који не дођу на факултет истог дана до 14.00 сати сматраће се да су одустали од уписа.

Кандидат који је у радном односу, а налази се на ранг-листи за упис студената који се финансирају из буџета и не може испунити обавезе које проистичу из Наставног плана и програма и режима студија може се уписати као самофинансирајући студент, под условом да потпише изјаву којом одустаје од уписа на буџет.

Упис кандидата у статусу самофинансирајућег студента обавиће се 05.07.2017. у времену од 9.00 до 15.00 (кандидати од броја 151 до броја 390 на ранг-листи);

Прозивка кандидата за упис обавиће се у 9.00 сати.

Кандидати који не буду присутни на прозивци моћи ће да се упишу истог дана до 15.00 сати.

Кандидати који не буду присутни истог дана до 15.00 сати сматраће се да су одустали од уписа.

У четвртак, 06.07.2017. године, уколико остане места за упис, вршиће се прозивка у 9.00 сати за кандидате од редног броја 391, док се не попуне слободна места.

Померање кандидата на ранг-листи вршиће се искључиво у случајевима када претходни кандидат не дође на упис у планирано време или одустане од уписа.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

1.   Индекс (добија се на Факултету) ;

2. Два пријавна листа ШВ-20 и један семестрални лист (добијају се  на Факултету);

3.  Оригинална сведочанства за 1, 2, 3. и 4. разред;

4.  Оригинал дипломе о завршеној средњој школи ;

5.  Извод из матичне књиге рођених (са холограмом);

6.  Две фотографије 3,5 х 4,5 cm ;

7.  Докази о уплати на жиро-рачун Факултета безбедности (број 840-1832666-90 и позив на број 999):

 • трошкова уписа у износу од 8.500,00 динара (плаћају сви студенти);
 • за Центар за развој каријере и саветовања студената Универзитета у Београду 100,00 динара (плаћају сви студенти);
 • прве рате школарине у износу од 53.500,00 динара за самофинансирајуће студенте (друга рата плаћа се приликом овере првог семестра, у фебруару следеће године).
 
 

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА школске 2017/2018. ГОДИНЕ

 

ПРИЈЕМ КАНДИДАТА

 • Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита ће се обавити 21, 22. и 23.06.2017. године од 9:00 до 14:00 часова на Факултету безбедности.
Потребна документа за пријаву за полагање пријемног испита:
 1. Пријава за конкурс (добија се на Факултету или се може преузети: линк за преузимање - PDF file, 100KB ),
 2. Сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда средње школе,
 3. Диплома о завршеној четворогодишњој средњој школи,
 4. Извод из матичне књиге рођених
 5. Доказ о уплати у износу од 9.400,00 динара за пријемни испит

Број жиро-рачуна: 840-1832666-90 са позивом на број 999

 •  Кандидати који су припадници српске националне мањине из суседних земаља уз Пријаву на конкурс прилажу и Изјаву да припадају тој категорији - линк за преузимање изјаве (PDF file, 23KB)
 • Кандидати који конкуришу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине уз Пријаву на конкурс прилажу Изјаву да припадају тој категорији и Препоруку Националног савета ромске националне мањине - линк за преузимање (PDF file, 47KB)
 • Кандидати који конкуришу у оквиру афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом уз Пријаву на конкурс прилажу лекарску документацију и Изјаву да припадају тој категорији - линк за преузимање (PDF file, KB)

 

НАПОМЕНА: Оригинали докумената се доносе само на увид, на Факултету остају фотокопије које не треба оверавати и које се не враћају кандидатима.

 • Примедбе на техничке грешке у листи пријављених кандидата могуће је поднети лично или на маил Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. до 12.00 часова 26.06.2017. године.
 • Полагање пријемног испита је 27. јуна 2017. године по распореду који ће кандидати добити када се буду пријављивали.
 • Прелиминарна ранг листа биће објављена 27.06.2017. године после 20.00 часова.
 • Увид у радове и жалбе на резултате пријемног могуће је остварити 28. и 29.06.2017. године у термину од 10:00 до 13:00 часова.
 • Коначна ранг листа биће објављена 29.06.2017. године до 15:00 часова на интернет презентацији и улазу Факултета.
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Позивамо све студенте Факултета безбедности да попуне упитник за потребе међународног пројекта ЕУРОСТУДЕНТ. У оквиру овог упитника биће Вам постављена питања у вези животног стандарда, мобилности, перспективе у погледу запошљивости, као и задовољства студијама. Онлајн верзији упитника можете приступити кликом на линк:
Пројекат ЕУРОСТУДЕНТ и подаци који ће бити прикупљени у оквиру њега од значаја су јер омогућавају поређење студирања и живота студената у Србији са стањем у другим европским земљама. Поред тога, бићемо у прилици да идентификујемо позитивне и негативне стране студирања у Србији, и на тај начин, у складу са резултатима, предложимо нека решења или кораке за будуће побољшање студентског статуса.

За попуњавање упитника биће Вам потребно око 20 минута. Молимо Вас да питања пажљиво прочитате и одговорите у складу са упутством. Одговори су у потпуности анонимни – не постоји могућност да знамо ко је попунио анкету, нити да повежемо Ваше одговоре са Вама. Прикупљени подаци биће употребљени искључиво у сврху истраживања.
 
Срдачан поздрав,                              
Председник Конференције универзитета Србије (КОНУС)
академик Владимир Бумбаширевић                
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти да електронске верзије завршних радова (дипломски, специјалистички, магистарски, мастер и докторски):

 • МОРАЈУ бити у PDF формату;
 • Садржај рада МОРА бити истоветан штампаној верзији, што значи да МОРА имати насловну страну, садржај, увод, разраду, закључак, литературу, прилоге;
 • CD - оптички диск са електронском верзијом рада се МОРА доставити Библиотеци Факултета безбедности, да би се добила потврда о раздужењу у Библиотеци, без које се не може приступити одбрани завршног рада!

Уколико програм за обраду текста којим сте писали предметни рад не садржи опцију за снимање рада у PDF формату, можете се послужити бесплатним програмима типа BULLZIP FREE PDF PRINTER који по инсталацији у систему Вашег рачунара креира виртуелни PDF штампач и сваки документ одштампан преко овог штампача као резултат даје документ у PDF формату.

Хвала на разумевању.   
мр  Жељко Макић         

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Полазећи од актуелне безбедносне ситуације (националне, регионалне/европске и глобалнe) коју карактеришу нове безбедносне претње  и изазови (талас тероризма, избегличка криза, све учесталије елементарне непогоде и ванредне ситуације са све озбиљнијим последицама, радикалне и екстремистичке идеје и идеологије, пораст вршњачког насиља у просветним образовно васпитним установама, несигурност у сајбер простору и др.), Факултет безбедности високо вреднује друштвени ангажман и комуникацију са медијама, стручном и широм друштвеном заједницом својих наставника и сарадника. Овај вид активности вишестрано је значајан и омогућава разумевање и  решавање ових ситуација и истовремено доприноси препознавању Факултета и његових садашњих и будућих развојних потенцијала.

Из свега изнетог, Наставно-научно веће на седници одржаној дана 10.05.2016. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

Приликом јавног иступања и комуникацији са медијима, наставници, сарадници и други запослени Факултета дужни су да се представљају у складу са академским звањем и функцијом коју обављају на Факултету и да изричито захтевају од средстава јавног информисања да их тако представљају.

У име Факултета у јавности и средствима информисања једино иступа Декан Факултета, односно наставник, сарадник и запослени кога Декан овласти.

Наставници, сарадници и други запослени Факултета безбедности, као и представници студентских организација, слободни су да у своје лично име иступају у јавности и средствима информисања. Наставно-научно веће констатује да оваква иступања представљају искључиво личне ставове.  При томe, изношењем личних ставова не сме се нарушавати углед Факултета, запослених и студената.

За јавно иступање у просторијама Факултета и непосредној близини зграде Факултета неопходна је претходна сагласност Декана.

Све ваннаставне активности у просторијама Факултета (трибине, предавања, округли столови, радионице и др.) могу се реализовати искључиво уз сагласност продекана за наставу и благовремено се оглашавају на званичној интернет страници Факултeта.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

Реагујући на скорашњу појаву анонимних, као и лажно потписаних доставки и памфлета у којима се на најгрубљи начин дискредитују и клевећу истакнути наставници и студенти Факултета безбедности, Наставно-научно веће Факултета донело је следеће саопштење:

- Свако анонимно писмо, по правилу, независно од намера оног који је то писмо написао, представља грубо кршење етичких и правних норми рада академских и других институција. Због тога Наставно-научно веће Факултета безбедности анонимна и лажно ауторизовано писма  сматра правно и морално неважећим, неприхватљивим и гнусним актима. При томе, таква „кореспонденција" је бедна и понижавајућа управо за починиоце таквих дела;

- У свим наведеним или сличним случајевима клеветања својих наставника и студената, односно  установе у целини, Факултет ће покренути одговарајући законски поступак против непознатог извршиоца и активно ће учествовати у прикупљању свих релевантних доказа. На тај начин ће и сва друга, могућа слична „спиновања" чињеница које чине непозната лица ради остваривања одређених, парцијалних интереса на Факултету, унапред бити осуђена на неуспех, док ће особе чија кривица буде законски установљена сносити пуну правну и моралну одговорност.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти основних академских студија могу да пријављују испите преко портала Студентски сервис Факултета безбедности.

 

Стратешки партнери

Војска
Србије

Министарство
унутрашњих послова
Републике Србије

Министарство
спољних послова
Републике Србије

Безбедносна
- информативна
агенција

Министарство
унутрашњих послова
Републике СрпскеLiteratura za sve nivoe studijaKompletna knjiga
(PDF file, 828KB)