Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И ***

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предавања и вежбе на предметима Правне основе безбедности (прва година ОАС) и Кривично право (трећа година ОАС), која се по распореду одржавају у среду, 25.10.2017., односно уторак, 24.10.2017. неће се одржати због службеног одсуства наставника.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти  који испуњавају услове за продужење студија за два семестра у школској 2017/2018. години:

 • одслушана четврта година;
 • генерација уписана 2009. године;
 • студенти којима студије трају максимално осам година уколико нису имали статус мировања;
 • студенти који су имали реупис 2015. године

предају студентској служби индекс и уплату за зимски семестар од 9.200,00 динара до 25. октобра 2017. године.

Студенти који су прешли са струковних на академске студије 2010. године треба да се јаве студентској служби и да понесу индекс и уплату од 9.200,00 динара.

Жиро рачун факултета 840-1832666-90, позив на број 600.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Након коначне ранг листе која обухвата редовне испитне рокове, право на буџет остварило је 159 студената. За упис на буџет за другу годину одобрено је 180 места, што значи да је за оне који су у ванредном продуженом септембарском испитном року остварили 48 и више ЕСПБ, а којих је укупно 38, остало 21 слободно место.

Жалбе на ову ранг листу могу се уложити Студентској служби до 12.10.2017. године до 13 сати.

По истеку рока за жалбе, када ранг листа буде коначна, рангирани од 1. до 21. места уписују другу годину као студенти на буџету, а рангирани од 22. до 38. места уписују се као самофинансирајући студенти и плаћају школарину.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Коначна ранг листа за прву годину основних академских студија обухвата редовне рокове, па се сви који су на њој могу уписати у другу годину као студенти на буџету.

Сви студенти друге и треће године, који су у редовним и ванредним роковима стекли 48 - 60 ЕСПБ могу се уписивати на буџет почев од 11.10.2017. године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Прелиминарна ранг листа за прву годину студија обухвата редовне рокове, па се сви студенти који су на њој могу уписати. У понедељак, 09.10.2017. године се могу уложити жалбе на ранг листу.

Сви студенти друге и треће године, који су у редовним роковима стекли 48 - 60 ЕСПБ могу се уписивати почев од 06.10.2017. године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Студенти старијих година основних академских студија (друга, трећа, четврта и продужена први пут) на буџету, који конкуришу за студентске домове за школску 2017/18. годину услове конкурса могу погледати на интернет страници студентског центра www.sc.rs или у приземљу факултета на огласној табли.

За пријављивање на конкурс потребно је предати следећа документа до 31.10.2017. године у канцеларији бр. 14 референту Сузани Раденковић:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти заинтересовани за студентске кредите и стипендије могу да се пријаве на конкурс од 01. до 31.10.2017. године. Услови конкурса могу се погледати на интернет страници Уникредит банке http://studenti.unicreditbank.rs или на огласној табли у приземљу факултета. Министарство просвете је објавило брошуру са обрасцима потребним за конкурисање, која се може купити у књижари Просветни преглед у Београду, улица Дечанска 6. Студенти који су користили кредите и стипендије у школској 2016/17. години, обрасце за наставак коришћења истих могу преузети на факултету у канцеларији бр. 14.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Упис и обнова године обавиће се од 04.10. до 20.10.2017. године по следећим условима:

БУЏЕТ:

 • друга година       - минимум 48 бодова
 • трећа година       - 60 + 48 бодова
 • четврта година   - 60 + 60 + 48 бодова

За упис је потребно донети:

НАПОМЕНА: студенти који се уписују у другу годину студија а који су у јунском,  првом и другом септембарском року стекли 60 бодова уписују се одмах а они који имају од 48-59 бодова само предају индекс и обрасце студентској служби због формирања ранг листе за упис на буџет. студенти који не буду на листи за упис на буџет, уплате ће вршити одмах по објављивању ранг листе. Студенти који у ванредном року остваре право на рангирање за буџет, у складу са правилима студија, могу се рангирати за буџетско финансирање само уколико преостане буџетских места након рангирања за претходних 6 испитних рокова.

 

САМОФИНАНСИРАЊЕ:

 • друга година              - 37 бодова
 • трећа година              - 60 + 37 бодова 

(По Одлуци Наставно-научног већа студентима друге године студија, генерације 2013/14. и раније уписаним, одобрава се упис у трећу годину студија са једним више неположеним испитом из претходних година у односу на Правила студија, а студентима друге године студија, генерације 2014/15. и 2015/16. одобрава се упис у трећу годину студија са два више неположена испита из претходних година у односу на Правила студија)

 • четврта година          - 60 + 60 + 37 бодова

(По Одлуци Наставно-научног већа студентима треће године студија, генерације 2013/14. и раније уписаним, одобрава се упис у четврту годину студија са два више неположена испита из претходних година студија у односу на Правила студија, а студентима треће године студија генерације 2014/15. одобрава се упис у четврту годину студија са четири више неположена испита из претходних година студија у односу на Правила студија)

За упис је потребно донети:

 • индекс
 • 1 попуњен ШВ-20 образац (узети у скриптарници, а други обавезно попунити електронским путем на порталу еСтудент) - пример правилно попуњених образаца (PDF file, 2,1MB)
 • 1 попуњен семестрални лист (узети у скриптарници) - пример правилно попуњених образаца (PDF file, 2,1MB)
 • доказ о уплати од 100 динара за развој каријер центра на жиро рачун факултета
 • доказ о уплати школарине у износу од 106.500 динара према следећем распореду:
  • прва рата 27.000 при упису године
  • друга рата 26.500 до 05.12.2017. године
  • трећа рата при овери семестра (почетком фебруара 2018. године)
  • четврта рата до 05.04.2018. године

За обнову године потребно је донети:

Упис продужене године студенти могу извршити од 04.10. до 20.10.2017. године.

Студенти који први пут продужавају годину доносе само индекс, а они који продужавају други или више пута уз индекс доносе и  доказ о уплати на 9.200 динара за зимски семестар.

Генерација 2008. мора извршити поновни упис и прећи на нови студијски програм (молба се подноси у архиви факултета до 10.10.2017 године).

Студенти генерације 2009. који су четврта и продужена година, подносе молбу за продужетак студија за два семестра (молба се подноси у архиви факултета до 10.10.2017 године).

Студенти генерације 2006. који су имали реупис шк. 2015/16. а који су продужена година, подносе молбу за продужетак студија за два семестра (молба се подноси у архиви факултета до 10.10.2017 године).

Уплате вршити на жиро рачун факултета: 840-1832666-90 са позивом на број 600.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Позивамо све студенте Факултета безбедности да попуне упитник за потребе међународног пројекта ЕУРОСТУДЕНТ. У оквиру овог упитника биће Вам постављена питања у вези животног стандарда, мобилности, перспективе у погледу запошљивости, као и задовољства студијама. Онлајн верзији упитника можете приступити кликом на линк:
Пројекат ЕУРОСТУДЕНТ и подаци који ће бити прикупљени у оквиру њега од значаја су јер омогућавају поређење студирања и живота студената у Србији са стањем у другим европским земљама. Поред тога, бићемо у прилици да идентификујемо позитивне и негативне стране студирања у Србији, и на тај начин, у складу са резултатима, предложимо нека решења или кораке за будуће побољшање студентског статуса.

За попуњавање упитника биће Вам потребно око 20 минута. Молимо Вас да питања пажљиво прочитате и одговорите у складу са упутством. Одговори су у потпуности анонимни – не постоји могућност да знамо ко је попунио анкету, нити да повежемо Ваше одговоре са Вама. Прикупљени подаци биће употребљени искључиво у сврху истраживања.
 
Срдачан поздрав,                              
Председник Конференције универзитета Србије (КОНУС)
академик Владимир Бумбаширевић                
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти да електронске верзије завршних радова (дипломски, специјалистички, магистарски, мастер и докторски):

 • МОРАЈУ бити у PDF формату;
 • Садржај рада МОРА бити истоветан штампаној верзији, што значи да МОРА имати насловну страну, садржај, увод, разраду, закључак, литературу, прилоге;
 • CD - оптички диск са електронском верзијом рада се МОРА доставити Библиотеци Факултета безбедности, да би се добила потврда о раздужењу у Библиотеци, без које се не може приступити одбрани завршног рада!

Уколико програм за обраду текста којим сте писали предметни рад не садржи опцију за снимање рада у PDF формату, можете се послужити бесплатним програмима типа BULLZIP FREE PDF PRINTER који по инсталацији у систему Вашег рачунара креира виртуелни PDF штампач и сваки документ одштампан преко овог штампача као резултат даје документ у PDF формату.

Хвала на разумевању.   
мр  Жељко Макић         

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Полазећи од актуелне безбедносне ситуације (националне, регионалне/европске и глобалнe) коју карактеришу нове безбедносне претње  и изазови (талас тероризма, избегличка криза, све учесталије елементарне непогоде и ванредне ситуације са све озбиљнијим последицама, радикалне и екстремистичке идеје и идеологије, пораст вршњачког насиља у просветним образовно васпитним установама, несигурност у сајбер простору и др.), Факултет безбедности високо вреднује друштвени ангажман и комуникацију са медијама, стручном и широм друштвеном заједницом својих наставника и сарадника. Овај вид активности вишестрано је значајан и омогућава разумевање и  решавање ових ситуација и истовремено доприноси препознавању Факултета и његових садашњих и будућих развојних потенцијала.

Из свега изнетог, Наставно-научно веће на седници одржаној дана 10.05.2016. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

Приликом јавног иступања и комуникацији са медијима, наставници, сарадници и други запослени Факултета дужни су да се представљају у складу са академским звањем и функцијом коју обављају на Факултету и да изричито захтевају од средстава јавног информисања да их тако представљају.

У име Факултета у јавности и средствима информисања једино иступа Декан Факултета, односно наставник, сарадник и запослени кога Декан овласти.

Наставници, сарадници и други запослени Факултета безбедности, као и представници студентских организација, слободни су да у своје лично име иступају у јавности и средствима информисања. Наставно-научно веће констатује да оваква иступања представљају искључиво личне ставове.  При томe, изношењем личних ставова не сме се нарушавати углед Факултета, запослених и студената.

За јавно иступање у просторијама Факултета и непосредној близини зграде Факултета неопходна је претходна сагласност Декана.

Све ваннаставне активности у просторијама Факултета (трибине, предавања, округли столови, радионице и др.) могу се реализовати искључиво уз сагласност продекана за наставу и благовремено се оглашавају на званичној интернет страници Факултeта.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

Реагујући на скорашњу појаву анонимних, као и лажно потписаних доставки и памфлета у којима се на најгрубљи начин дискредитују и клевећу истакнути наставници и студенти Факултета безбедности, Наставно-научно веће Факултета донело је следеће саопштење:

- Свако анонимно писмо, по правилу, независно од намера оног који је то писмо написао, представља грубо кршење етичких и правних норми рада академских и других институција. Због тога Наставно-научно веће Факултета безбедности анонимна и лажно ауторизовано писма  сматра правно и морално неважећим, неприхватљивим и гнусним актима. При томе, таква „кореспонденција" је бедна и понижавајућа управо за починиоце таквих дела;

- У свим наведеним или сличним случајевима клеветања својих наставника и студената, односно  установе у целини, Факултет ће покренути одговарајући законски поступак против непознатог извршиоца и активно ће учествовати у прикупљању свих релевантних доказа. На тај начин ће и сва друга, могућа слична „спиновања" чињеница које чине непозната лица ради остваривања одређених, парцијалних интереса на Факултету, унапред бити осуђена на неуспех, док ће особе чија кривица буде законски установљена сносити пуну правну и моралну одговорност.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти основних академских студија могу да пријављују испите преко портала Студентски сервис Факултета безбедности.

 

Стратешки партнери

Војска
Србије

Министарство
унутрашњих послова
Републике Србије

Министарство
спољних послова
Републике Србије

Безбедносна
- информативна
агенција

Министарство
унутрашњих послова
Републике СрпскеLiteratura za sve nivoe studija


The One Belt, One Road
The Balkan Perspective - Political and Security AspectsKompletna knjiga
(PDF file, 828KB)