Савремене студије безбедности

Часопис Савремене студије безбедности/Contemporary Security Studies (раније Годишњак Факултета безбедности) је истакнути национални часопис на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије који има за циљ да на динамичан и тематски фокусиран начин информише и пружи најновија сазнања из теорије и праксе у области студија безбедности. Часопис објављује актуелне и квалитетне научне чланке који се баве развојем идеја и побољшањем безбедносне праксе са фокусом на теоријским, методолошким и емпиријским истраживањима у следећим подобластима студија безбедности – глобалној/међународној, регионалној и националној безбедности са подтемама као што су: стратешка, урбана, људска, корпоративна и еколошка безбедност.

Рукописи се достављају електронски преко система SCIndeks  путем опције „Пријави рукопис“.

САВРЕМЕНЕ СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ – 2/2023.
САВРЕМЕНЕ СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ – 1/2023.

 

Историјат Годишњака 

Зборник Факултета одбране и заштите (1995-1999)

На Факултету одбране и заштите Универзитета у Београду 1995. године покренут је Зборник који је за циљ имао афирмисање издавачке делатности тадашњег факултета кроз објављивање научних и стручних радова наставника и сарадника запослених на Факултету. Зборник је објављиван на сваке две године и садржао је радове из области безбедности, одбране и заштите,  али је обухватао и друге теме које су се изучавале у склопу наставног плана тадашњег Факултета одбране и заштите: узроци оружаних сукоба, међународно ратно право, еколошке кризе, сарадња у безбедности,  пословна заштита и слично.

Узимајући у обзир тадашње друштвене околности у којима је Факултет одбране и заштите радио у смањеном капацитету без јасне слике будуће улоге у систему високог образовања, Зборник је послужио и као форум за разматрање могућности и перспектива решавања статуса Факултета, па је у издању из 1997. године дискутовано о основама трансформације Факултета, предлогу будућег наставног плана Факултета и о модалитетима школовања стручних кадрова за цивилну заштиту и управљање заштитом животне средине.

Године 1999. објављен је последњи број Зборника Факултета одбране и заштите под овим називом, и у његов садржај први пут су, поред научних и стручних чланака, уврштени прикази докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на Факултету, као и монографија и уџбеника у склопу издавачке делатности Факултета.

Зборник радова Факултета цивилне одбране/Факултета безбедности (2000-2007)

Након повратка у пун капацитет рада, усвајања новог наставног плана и промене имена у Факултет цивилне одбране, 2000. године наставља се објављивање Зборника, и то на годишњем нивоу. У првом издању под новим називом уводни чланци били су посвећени ревитализацији струке и трансформацији Факултета, анализи мотивационих профила кандидата за упис на Факултет, као и савременим концепцијама цивилне одбране у систему опште одбране. У овом броју је, поред 16 научних чланака наставника и сарадника Факултета цивилне одбране, објављено и шест приказа докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на Факултету, као и седам приказа најновијих монографија и уџбеника у издању Факултета. У наредних седам издања Зборника у просеку је објављивано 25 научних и стручних чланака, док су прикази проширени и на актуелна монографска издања других издавача.

Годишњак Факултета безбедности (2008 – данас)

Од 2008. године и промене назива, нови Годишњак Факултета безбедности, по узору на издања других факултета и универзитета, постаје научни часопис на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за друштвено-хуманистичке науке. Током последњих 11 година излажења Годишњака, у њему је објављено око 200 научних и стручних чланака, а поред наставника и сарадника Факултета, међу ауторима су заступљени и студенти докторских, мастер и основних студија Факултета безбедности, као и аутори са других универзитета, факултета и научних института.

  • Да би сте видели целокупан Годишњак у PDF формату, кликните на слику

 

Godisnjak FB2022  Годишњак Факултета безбедности 2022.

(клик на слику за download целокупног издања)

Godisnjak FB2021  Годишњак Факултета безбедности 2021.

(клик на слику за download целокупног издања)

Godisnjak FB2020  Годишњак Факултета безбедности 2020.

(клик на слику за download целокупног издања)

Godisnjak FB2019  Годишњак Факултета безбедности 2019.

(клик на слику за download целокупног издања)

Годишњак Факултета безбедности 2018.

(клик на слику за download целокупног издања или појединачних радова)

Godisnjak FB2019 Годишњак Факултета безбедности 2017.

(клик на слику за download целокупног издања или појединачних радова)

Godisnjak FB2016  Годишњак Факултета безбедности 2016.

(клик на слику за download целокупног издања)

 Годишњак Факултета безбедности 2015.

(клик на слику за download целокупног издања)

  Годишњак Факултета безбедности 2014.
Годишњак Факултета безбедности 2013.

 

Годишњак Факултета безбедности 2012.

 

Годишњак Факултета безбедности 2011.

 

Годишњак Факултета безбедности 2010.

 

Годишњак Факултета безбедности 2009.

 

Годишњак Факултета безбедности 2008.

 

Зборник радова 2007.

 

Зборник радова 2006.
Зборник радова 2005.
Зборник радова 2004.
Зборник радова 2003.
Зборник радова 2002.
Зборник радова 2001.
Зборник радова 2000.
Зборник радова 1999.
Зборник радова 1997.
Зборник радова 1995.