КОНТАКТ

Универзитет у Београду
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Господара Вучића 50
11118 Београд, Србија
ПАК 164905

ЦЕНТРАЛА

 • тел: +381 (0)11 6451-843, +381 (0)11 6451-876, +381 (0)11 6451-963

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА: 063-308-693 (Viber, WhatsApp)

 • Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – руководилац одељења:
  Мр Горан Самојловски,  samojlovskig@fb.bg.ac.rs
 • Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – студије I степена:
  Сузана Раденковић,  suzanar@fb.bg.ac.rs
 • Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – студије I степена:
  Драгана Јовановић,  adragana@fb.bg.ac.rs
 • Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – студије II и III степена:
  Иван Димитријевић,  postdiplomske.studije@fb.bg.ac.rs, +381 (0)11 7823-254
 • Виши стручнотехнички сарадник – за остале делатности:
  Маријана Илићmilic@fb.bg.ac.rs, +381 (0)11 7823-254
 • Секретар Факултета:
  Невена Настић,  nnastic@fb.bg.ac.rs
 • Руководилац одељења финансијско – рачуноводствених послова:
  Данијела Шушњар,  danijela@fb.bg.ac.rs, тел/факс +381 (0)11 6455-745
 • Библиотека:
  biblioteka@fb.bg.ac.rs, +381 (0)11 6439-417

ДЕКАНАТ: dekanat@fb.bg.ac.rs

 • Продекан за наставу:
  проф. др Божидар Бановић, banovicb@fb.bg.ac.rs
 • Продекан за науку и студије другог и трећег степена:
  проф. др Борис Кордић, prodekanzanaukufb@outlook.com
 • Катедра студија безбедности,
  шеф катедре проф. др Горан Мандић, лок. 138
 • Катедра стратешких и одбрамбених студија,
  шеф катедре доц. др Зоран Јефтић, +381 (0)11 6439-037
 • Катедра студија управљања у ванредним ситуацијама и еколошку безбедност,
  шеф катедре проф. др Јасмина Гачић,
 • Катедра студија менаџмента људских и социјалних ресурса,
  шеф катедре проф. др Миленко Бодин, лок. 110
 • Катедра друштвено-хуманистичких наука,
  шеф катедре доц. др Владимир Ајзенхамер
 • Катедра студија криминалитета,
 • шеф катедре проф. др Младен Милошевић
 • Центар за безбедносни менаџмент,
  +381 (0)11 6457-766
Fb.bg.ac.rs statistics