Савет послодаваца

Савет послодаваца је саветодавни орган Факултета безбедности основан са циљем да унапређује сарадњу са привредом, предлаже измене у наставним програмима и прати
развој иновација и комерцијализације научних истраживања која се организују у оквиру Факултета. Савет ради у складу са Правилником о раду послодаваца.

Чланови:

  • Aлександар Димитријевић, корпоративни менаџер, Председник Foundation Energy Pact, Wiena, председник Савета послодаваца
  • Генерал-пуковник Александар Живковић, државни секретар Министарства одбране републике Србије;
  • Стеван Никчевић, државни секретар Министарства трговине, привреде и телекомуникација РС;
  • Проф. др Горан Илић, Универзитет у Београду, Правни факултет;
  • Мр Славиша Ђукановић, Сектор за аналитику, телекомуникациона и информационе технологије, Министарство унутрашњних послова Републике Србије;
  • Дејан Павловић, заменик директора корпоративне заштите, Сектор за корпоративни заштиту НИС а.д. Нови Сад;
  • Бошко Гавовић, корпоративни менаџер, ТМС, Београд;
  • Мирко Вујадиновић, оперативни аналитичар, СМАТСА, Београд;
  • Дејан Николић, директор сектора за корпоративну безбедност, Телеком а.д. Србија;
  • Горан Пузовић, директор Јавног предузећа Србија воде