Обезбеђивање квалитета

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета безбедности Универзитета у Београду (Комисија):

Систем обезбеђења квалитета:

Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника: