Студентски стандард

studenti

Уписом на Факултет безбедности стиче се статус студента који собом носи и одређена материјална права, као што су:

  • право на повлашћену цену у градском превозу (студентска маркица);
  • право на исхрану у студентском ресторану;
  • могућност конкурисања за смештај у студентском дому;
  • право на опоравак и одмор у студентским опоравилиштима;
  • могућност конкурисања за стипендију или кредит.

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

Смештај у дому додељује се, на основу конкурса, студентима чије се школовање финансира из буџета, под условом да студирају ван места сталног боравка. Редослед за пријем у дому утврђује се на основу успеха у претходном школовању и прихода породице студента.

Конкурс за расподелу места у студентским домовима расписује Министарство просвете најмање два месеца пре почетка школске године.

За исхрану студентима стоји на располагању 15 студентских ресторана. У овим ресторанима студенти се хране по бенефицираним ценама, уз абонентску картицу.

Министарство просвете, науке и технолошког развојаwww.mpn.gov.rs

Студентски центар „Београд“www.sc.rs