Међународна сарадња

Факултет безбедности одржава сарадњу са бројним институцијама из иностранства у циљу унапређења и развоја образовне, научно-истраживачке и предузетничке делатности која се спроводи кроз конкретне облике сарадње: повезивање и размена студената, наставника и истраживача; заједничко учешће у образовном и научноистраживачком раду; извођење заједничких програма, симпозијума, конгреса, семинара, курсева, летњих школа, радионица и др.

Институције из иностранства са којима Факултет безбедности има потписан споразум о сарадњи:

 • Shanghai Institute for European Studies, Shanghai
 • ФГБВОУ ВО „Академия гражданской защиты МЧС России“, Москва
 • United States Military Academy, West Point
 • Државна образовна установа високог образовања Московске области, Московски државни обласни универзитет, Москва
 • Institute for World Politics, Washington
 • Федерална државна буџетска образовна институција за високо стручно образовање „Московски државни хуманистички универзитет М.А. Шолохов“, Москва
 • Center of Peace Studies, Tromso
 • Сверуски истраживачки институт за цивилну одбрану и ванредне ситауације – Федерални центар за науку и високе технологије, Москва
 • International Strategic Studies Association, Alexandria
 • Interdisciplinary Center of Herzlia, Tel Aviv
 • Faculteit Rechotsgeleerdheid, Gent
 • Institute for Environment and Human Security United Nations University, Bonn
 • Faculty of Law Comenius University, Bratislava
 • Matej Bel University, Faculty of Political Sciences & International Affairs, Banska Bystrica
 • Center for Security and Defense Studies Public Benefit Foundation, Budapest
 • Research Institute for European and American Studies, Athens
 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Zagreb
 • Sveučilišni centar Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Institut za proučavanje korporativne bezbednosti, Ljubljana
 • Center for Geostrategic Research, Banja Luka
 • Институт за одбрамбени и мировни студии, Скопје