Одељење за финансијско-рачуноводствене послове

  • Данијела Шушњар, руководилац одељења финансијско – рачуноводствених послова (danijela@fb.bg.ac.rs)
  • Барбара Радошевић, референт за финансијско – рачуноводствене послове (barbara@fb.bg.ac.rs)