Студије наука безбедности – програм

а. План организације и реализације наставе у школској 2023/2024. године
б. Распоред наставе у зимском семестру школске 2023/2024. године
в. План рада по наставним предметима у школској 2023/2024. години

ПРВА ГОДИНА (I и II семестар)

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ
укупно недељно
1. AO Социологија I 60 3+1 6
2. TM Основи безбедности I 60 3+1 7
3. AO Правне основе безбедности I 60 3+1 7
4. AO Основи еколошке безбедности I 60 3+1 7
5. AO Психологија II 60 3+1 5
6. TM Увод у менаџмент II 45 2+1 6
7. TM Увод у студије безбедности II 45 2+1 5
8. ТМ Теорије конфликaта II 60 2+1 6
9. НС Информатика II 60 2+1 5
10. СA Енглески језик 1 I и II 90 2+2; 2+2 6
УКУПНО: 600 20 60

ДРУГА ГОДИНА (III и IV семестар)

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ
укупно недељно
1. НС Системи безбедности III 60 3+1 6
2. ТМ Политички систем III 45 2+1 6
3. ТМ Системи одбране III 45 2+1 5
4. НС Управљање ризиком III 45 2+1 5
5. НС Менаџмент људских и друштвених ресурса III 45 2+1 5
6. НС Социологија политике IV 60 3+1 7
7. ТМ Кривично право IV 60 3+1 7
8. НС Безбедносни менаџмент IV 60 3+1 7
9. СА Безбедносни ризици и катастрофе IV 60 3+1 6
10. СА Енглески језик 2 III и IV 90 2+2; 2+2 6
УКУПНО: 600 20 60

ТРЕЋА ГОДИНА (V и VI семестар)

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ
укупно недељно
1. АО Етика V 60 3+1 6
2. НС Корпоративна безбедност V 60 3+1 6
3. НС Међународни односи V 60 3+1 6
4. НС Криминологија V 60 3+1 6
5. СА Цивилна заштита V 60 3+1 6
6. НС Кризни менаџмент VI 60 3+1 6
7. СА Изборни предмет 1 VI 60 3+1 6
8. СА Изборни предмет 2 VI 60 3+1 6
9. СА Изборни предмет 3 VI 60 3+1 6
10. СА Изборни предмет 4 VI 60 3+1 6
УКУПНО: 600 20 60

ЧЕТВРТА ГОДИНА (VII и VIII семестар)

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ
укупно недељно
1. НС Систем цивилне одбране VII 45 2+1 5
2. НС Цивилно-војни односи VII 45 2+1 5
3. НС Основи геополитике VII 45 3+1 5
4. НС Систем националне безбедности Србије VII 45 2+1 5
5. АО Савремена историја Србије VII 45 2+1 5
6. ТМ Методологија научног истраживања VII 60 3+1 5
7. СА Изборни предмет 5 VIII 60 3+1 6
8. СА Изборни предмет 6 VIII 60 3+1 6
9. СА Изборни предмет 7 VIII 60 3+1 6
10. СА Изборни предмет 8 VIII 60 3+1 6
11. СА Стручна пракса VIII 3
12. СА Завршни рад VIII 3
УКУПНО: 600 20 60

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Изборна група1 Изборна група 2 Изборна група 3 Изборна група 4
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ
СТРАТЕШКА БЕЗБЕДНОСТ
Изборни предмет 1. Људска безбедност Стратешки менаџмент људских и социјалних ресурса Управљање ризицима у ванредним ситуацијама Стратешке студије
Изборни предмет 2. Тероризам и организовани криминал Социјална психологија Просторно планирање и заштита Логистика у систему националне безбедности
Изборни предмет 3. Социјална патологија Теорија и организација образовања Здравствена и социјална заштита Геопросторни подаци у систему одбране
Изборни предмет 4. Кривично процесно право Планирање и пројектовање у менаџменту Еколошка безбедност и климатске промене Одбрамбена дипломатија
Изборни предмет 5.

Обавештајне студије

Медији и комуникација Индустријска безбедност и заштита Рат и цивилизација
Изборни предмет 6.

Сајбер безбедност

Техничка средства безбедности и заштите Мониторинг у заштити животне средине Мировне мисије и решавање конфликата
Изборни предмет 7. Криминалистика Менаџмент у образовању Заштита од природних и антропогених катастрофа Геополитика светских региона
Изборни предмет 8. Пенологија Примењена етика Безбедност и здравље на раду Стратегија и технологија