Уџбеници

  • Да би сте видели садржај издања у PDF формату, кликните на слику
  ТЕОРИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА

Ж. Бралић, 2021. рецензија

  КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – Посебни део

Б. Бановић, 2020. рецензија

  СИСТЕМ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ СРБИЈЕ

З. Драгишић, 2020. рецензија 

  КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – Општи део

Б. Бановић, 2020.

  КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ

Г. Ј. Мандић, П. Станојевић, 2019. рецензија

  МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ РЕСУРСА

М. Бодин, 2019. рецензија

  СОЦИОЛОГИЈА ПОЛИТИКЕ – Проблеми, теорије, идеологије

Књига прва

В. Цветковић, 2018. рецензија

  СОЦИОЛОГИЈА
В. Цветковић, 2015.
 Bezbednosni menadžment

БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ
З. Драгишић, К. Радовић, 2014. рецензија

 MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
З. Вучинић, 2013.   
рецензија
 SISTEMI ODBRANE СИСТЕМИ ОДБРАНЕ
С. Мишовић, 2013. рецензија
  СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ
др З. Кековић, 2011. 
  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
др С. Мишовић, 2011.
  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ПРАКТИКУМ
др С. Мишовић, 2011.
  ТЕРОРИЗАМ И ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
др М. Мијалковски, 2010.   
рецензија
  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
др С. Мишовић. В. Ивковић (треће прерађено издање), 2009.   
рецензија
  СОЦИОЛОГИЈА
др В. Цветковић, 2009.
  СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ
др З. Кековић, 2009.   
рецензија
  ОБАВЕШТАЈНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ СЛУЖБЕ
др М. Мијалковкси, 2009.   
рецензија
  ПРАВО ОДБРАНЕ
др З. Вучинић, 2009. рецензија
  КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ
др М. Кешетовић, 2008.   
рецензија
  КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
др Б. Бановић, 2008.   
рецензија
  ОСНОВЕ ГЕОПОЛИТИКЕ
др З. Килибарда, 2008.   
рецензија
  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
др С. Мишовић, (друго издање), 2007.    
рецензија
  ЕТИКА И ПОЛИТИКА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ
др Д. Дулић, 2007.
  ДОКТРИНЕ ОДБРАНЕ
др М. Мијалковски, 2006.
рецензија
  ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
др Ж. Иваниш, др М. Младеновић и др З. Драгишић, 2006.
рецензија
  СИСТЕМ ЦИВИЛНЕ ОДБРАНЕ
др В. Јаковљевић, 2006.
рецензија
  СИСТЕМИ ОДБРАНЕ
др С. Мишовић и др М. Ковач, 2006.
рецензија
  ЛОГИСТИКА
др Д. Јовановић, 2005.
  ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ СА ОСНОВАМА ИСТРАЖИВАЊА БЕЗБЕДНОСНИХ ПОЈАВА
др Љ. Стајић, 2005.
рецензија
  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
др С. Мишовић, 2004.
  УВОД У ТЕОРИЈЕ КОНФЛИКАТА
др Р. Милашиновић и др С. Милашиновић, 2004.
рецензија
  ПЛАНИРАЊЕ
др Т. М. Станковић, 2003.
  ИНФОРМАТИКА
др О. Џигурски, 2002.
  МАКРОЕКОНОМИЈА
др М. Ђ. Плавшић, 2001.
  ПРАВО НАРОДНЕ ОДБРАНЕ
др З. Вучинић, 2000.