Повереник за равноправност Факултета безбедности

Одељење Повереник за равноправност Факултета безбедности је организациона јединица у оквиру Стручне службе. Просторија Поверенице за равноправност канцеларија бр. 35, тел. 011/6451-843 локал 121, мејл: poverenik@fb.bg.ac.rs