Студије управљања ризицима од елементарних и других непогода – програм

Рб ТП ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ Начин полагања
укупно недељно
1. O

Систем превенције и смањења ризика од елементарних и других непогода

I 75 3+2 7 П + У
2. О Методологија процене ризика и израда планова заштите и спасавања од елементарних и других непогода I 75 3+2 7 П + У
3. O Политика кризног менаџмента и кризна комуникација I 75 3+2 6 П + У
4. O Географско-информациони систем и управљање ризиком I 75 3+2 6 П + У
5. О Управљање системом обнове и помоћи II 75 3+2 6 П + У
6. И Изборна група 1
006/1, 006/2,006/3
II 225 9+6 3×5=15 П + У
7. И Изборна група 2
007/1 007/2007/3
II 225 9+6 3×5=15 П + У
8. О Стручна пракса II 3 П + У
9. О Завршни – мастер рад II 10 П + У
УКУПНО: 600 16 60
ИЗБОРНА ГРУПА 1:
ПРЕВЕНЦИЈА РИЗИКА
1. И Мониторинг, моделовање и приказивање ризика II 75 3+2 5 П + У
2. И Превенција ризика у области заштите критичне инфраструктуре II 75 3+2 5 П + У
3. И Мере заштите и спасавања од елементарних непогода II 75 3+2 5 П + У
ИЗБОРНА ГРУПА 2:
КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У ОБЛАСТИ
ЕЛЕМЕНАТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА
1. И Руковођење активностима заштите и спасавања у условима елементарних непогода II 75 3+2 5 П + У
2. И Информационе технологије и управљање ванредним ситуацијама II 75 3+2 5 П + У
3. И Управљање ванредним ситуацијама у локалној самоуправи II 75 3+2 5 П + У