Историја Факултета безбедности

Факултет безбедности је настао из Института, касније Одсека за народну одбрану Природно-математичког факултета Универзитета у Београду, школске 1975/1976. године.

Октобра 1978. Одсек за народну одбрану издваја се из састава Природно-математичког факултета и прераста у самосталну институцију – Факултет народне одбране.

У циљу унапређења и праћења научних достигнућа у области одбране, заштите и безбедности, школске 1990/1991. иновиран је Наставни план и програм Факултета и промењен назив у Факултет одбране и заштите Универзитета у Београду, касније – Факултет цивилне одбране.

Од маја 2006. Факултет носи званичан назив Универзитет у Београду – Факултет безбедности.

Декани Факултета безбедности од 1975 године…