Катедра студија безбедности

  • др Горан Мандић, ванредни професор -шеф Катедре
  • др Ненад Путник, ванредни професор – заменик шефа катедре
  • др Зоран Драгишић, редовни професор
  • др Ивица Ђорђевић, ванредни професор
  • др Зоран Кековић, редовни професор 
  • др Ана Ковачевић, ванредни професор
  • др Милан Липовац, доцент
  • др Светлана Станаревић, ванредни професор

ПРЕДМЕТИ КАТЕДРЕ

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ПРЕДМЕТ

Тип предмета

Обавезни/
изборни

Семестар

Предавања + вежбе

ЕСПБ

Основи безбедности

ТМ

Обавезни

1

3+1
(6+6)

7

Теорије конфликата

ТМ

Обавезни

2

3+1
(6+6)

6

Увод у студије безбедности

ТМ

Обавезни

2

3+1
(6+6)

6

Системи безбедности

НС

Обавезни

3

3+1
(6+8)

7

Информатика

НС

Обавезни

4

2+1
(4+8)

5

Системи обезбеђења и заштите

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Корпоративна безбедност

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Обавештајно безбедносни системи

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Безбедносни менаџмент

НС

Обавезни

7

3+1
(6+8)

6

Систем националне безбедности Србије

НС

Обавезни

7

3+1
(6+8)

6

Пројектовање система заштите података

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

Безбедност информација

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

Хумана безбедност

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Менаџмент националне и људске безбедности

СА

Изборни

2

4+2
(4+4)

5

Информационе технологије и управљање ванредним ситуацијама

СА

Изборни

2

3+2
(3+4)

5

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Савремено изучавање безбедности са теоријом система
безбедности

Обавезни

1

3+0
(3+0)

4

Студије политике безбедности и безбедносне стратегије

Изборни

1

4+0
(4+0)

8

Комуникацијски аспекти безбедности

Изборни

1

4+0
(4+0)

8