Услуге

Иновациони центар Факултета безбедности

Иновациони центар Факултета безбедности Д.О.О Београд (Security Innovation Center – SIC) је организација коју је Универзитет у Београду – Факултет безбедности основао у циљу развоја и комерцијализације иновативних решења, метода, техника, софтвера, производа, процеса и услуга у системима безбедности. Остварујући ову мисију, SIC реализује научне, развојне и комерцијалне пројекте из области безбедности, пружа консултантске услуге, анализира резултате истраживања у земљи и свету ради њихове комерцијалне примене, иницира развој нових технологија на бази остварених научних резултата и посредује између научно-истраживачких, развојних, државних и привредних организација. Иновациони центар је замишљен као мост између научно-истраживачких институција и привредних субјеката који се баве безбедносном праксом.

Више о Иновационом центру можете сазнати на њиховој интернет презентацији: inovacionicentarfb.rs

***

Факултет безбедности је од стране Министарства рада и социјалне политике добио лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Licenca