Процена безбедносних ризика – програм

Р. Бр.

Назив предмета

Семестар

Активна настава

ЕСПБ

П

В

1.

Социологија ризика

1

4

1

7

2. Право и корпоративна безбедност

1

4

1

7

3. Одлучивање у кризним ситуацијам

1

4

1

8

4. Системи управљања ризиком

1

4

1

8

Укупно 1. семестар:

20

30

4

Изборни предмет 1

2

4

3

6

5

Изборни предмет 2

2

4

3

6

6

Изборни предмет 3

2

4

2

6

7

Стручна пракса

2

3

8 Специјалистички рад

2

9

Укупно 2. семестар:

20

30

Укупно 1. и 2. семестар:

40

60

 

Р. Бр.

Изборни предмет

Изборна група
1

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИМ РИЗИЦИМА

Изборна група
2

БЕЗБЕДНОСТ РАДА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изборна група
3

БЕЗБЕДНОСТ ЛИЧНОСТИ И ПОСЛОВАЊА

Изборна група
4

РИЗИК У ИНЖЕЊЕРСТВУ –ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРИСТУП

Изборна група
5

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ РИЗИКОМ

1.

Изборни предмет

1

Процена ризика и планирање у корпоративној/приватној
безбедности
Регулаторни оквир еколошке безбедности Процена безбедносних ризика у ИКТ системима

Увод у управљање ризицима

Методе управљања ризиком

2.

Изборни предмет

2

Непрекидност пословања у Индустрији и Организацијама Безбедност и здравље на раду Заштита података о личности Управљање ризиком посуда под притиском Мерење перформанси одрживости и техно-економска оцена
ризичних пројеката

3.

Изборни предмет

3

Социјално-комуникационе мреже у управљању кризама и
катастрофама
Здравствени, сигурносни и безбедносни ризици Заштита тајних података и пословне тајне Процене ризиком у инспекцијском надзору Пословна комуникација и управљање интеркултуралним
разликама