Приручници

  • Да би сте видели садржај издања у ПДФ формату, кликните на слику
КАТАЛОГ БАЗА ПОДАТАКА
ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ
И. Димитријевић, А. Параушић, 2017.
СИСТЕМИ ОДБРАНЕ – ПРАКТИКУМ
С. Мишовић, 2013.
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ – ПРАКТИКУМ
М. Младеновић, Ж. Иваниш, В. Роквић, 2012.рецензијa
  ЕТИКА РАТА
ХРЕСТОМАТИЈА
Д. Дулић, Б. Ромчевић, 2010.
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ
др Ж. Иваниш, др М. Младеновић, др В. Роквић, 2010.рецензија
ПРАКТИКУМ ИЗ СИСТЕМА ОДБРАНЕ
др С. Мишовић, В. Јовановић, 2009.рецензија
АН ЕНГЛИСХ РЕАДЕР
Д. Нејковић, 2008.
СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ
др З. Кековић, 2007.
ПРАКТИКУМ ЗА ВЕЖБЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ
мр А. Ковачевић, 2007.
рецензија
ПРАКТИКУМ ИЗ РЕГИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ
др С. Мишовић, 2007.
рецензија
БЕЗБЕДНА ШКОЛА
(приручник)
др С. Ђурић, Б. Поповић-Ћитић, 2007.
БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ У ШКОЛАМА
(хрестоматија)
приредила др С. Ђурић, 2007.
БЕЗБЕДНОСНО ПРЕГОВАРАЊЕ
(учило)
др Ж. Иваниш и др Д. Субошић, 2006.
рецензија
КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ И
(хрестоматија)
др З. Кековић и др Ж. Кешетовић, 2006.
ПРОЦЕНА ОДРЖИВОСТИ РАЗВОЈА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
(пројекат)
приредио др Т. Смречник, 2005.
ЛОКУС СИГУРНОСТИ
(пројекат)
приредио мр Б. Кордић, 2005.
ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
(хрестоматија)
др Д. Дулић, 2005.
СИСТЕМИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
(учило)
мр Г. Мандић, 2004.
МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
(практикум)
др Ж. Иваниш, мр И. Ђорђевић, 2003.
ЕТИКА
(хрестоматија)
др Д. Дулић, Б. Ромчевић, 2002.
СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА
(хрестоматија)
др Т. Смречник, 2002.
ПРАКТИКУМ ИЗ ПСИХОЛОГИЈЕ
мр Б. Кордић, 2002.