Упис на мастер студије

На мастер академске студије може се уписати лице које завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова.

Садржаји студијских програма за студије другог степена, као и услови уписа, биће детаљно прецизирани у посебном информатору за студије другог степена.