УПИС НА ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ – школска 2021/2022. година

Текст конкурса за:

  1. Мастер студије (1. Студије наука безбедности, 2. Студије управљања ризицима од елементарних и других непогода)
  2. Докторске студије (Студије наука безбедности)
  3. Специјалистичке студије (Процена безбедносних ризика)
  4. Специјалистичке струковне студије – Форензика (текст Конкурса)
    https://www.ffh.bg.ac.rs/конкурс-за-упис-на-специјалистичке-ст/