Монографије

  • Да би сте видели садржај издања у ПДФ формату, кликните на слику
 Geopolitičke perspektive savremenog sveta ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ САВРЕМЕНОГ СВЕТА
З. Килибарда, М. Младеновић, В. Ајзенхамер, 2014.
 Razvoj veština

РАЗВОЈ ВЕШТИНА ЗА САМОСТАЛНО УПРАВЉАЊЕ КАРИЈЕРОМ
Л. Бабић, Б. Кордић, 2014.

 Osnove civilno - vojnih odnosa ОСНОВЕ ЦИВИЛНО – ВОЈНИХ ОДНОСА
З. Јефтић, М. Младеновић, В. Роквић, 2014.
ИСТРАЖИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ КВАЛИТАТИВАН ПРИСТУП
С. Ђурић, 2013.
РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИЈА И ИЗГРАДЊА ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ
М.Младеновић, Ж. Иваниш, В. Роквић, 2012.
рецензијa
СИСТЕМ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
З. Драгишић, 2011.
рецензијa
ТРЕНДОВИ ЕКОЛОШКЕ БЕЗБЕДНОСТИ У XXИ ВЕКУ
Д. Димитријевић, 2010.
рецензијa
ОСНОВИ СИСТЕМА ОДБРАНЕ – ПРАВНИ АСПЕКТИ
З. Вучинић, 2010.
рецензијa
ИЗАЗОВИ ИНДУСТРИЈСКОГ ДРУШТВА: НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ
М. Бошковић, 2010.
.рецензијa
ТЕРОРИСТИ: ЖРТВЕ И ЗЛОЧИНЦИ – ФАКТОРИ КРИМИНАЛНЕ МОТИВАЦИЈЕ
М. Милошевић, 2009.
рецензијa
САЈБЕР ПРОСТОР И БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ
Н. Путник, 2009.
рецензијa
ОКВИРИ ВИКТИМОЛОГИЈЕ
И. Симовиц-Хибер, 2009.
рецензијa
РЕВОЛУЦИОНАРНО НАСИЉЕ
И. Кајтез, 2009.
рецензијa
ЦИВИЛНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Ј. Гачић, 2008.
рецензијa
КРИМИНАЛИСТИЧКА АНАЛИТИКА
др Д. Манојловић, 2008.
рецензијa

МИРОВНЕ И ХУМАНИТАРНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
др Д. Дулић, 2008.
рецензијa
ЕЛЕКТРОНСКИ МОНИТОРИНГ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА
др М. Бошковић, 2008.
рецензијa
БЕЗБЕДНОСНА АРХИТЕКТУРА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
др И. Ђорђевић, 2007.
рецензијa
АНТИЧКА АТИНА КАО ДРУШТВО УЧЕЊА
др Жељко Бралић, 2006.
рецензијa
ОДГОВОР ТЕРОРИЗМУ
др Милан Мијалковски, 2005.
.рецензија