О факултету

Факултет безбедности је високошколска образовно-научна институција у саставу Универзитета у Београду и припада групи факултета друштвено-хуманистичких наука.

Својим планом и програмом Факултет покрива међусобно повезане филозофске, социолошке, политичке, правне, економске, етичке, психолошке, хуманитарне, цивилно-војне и друге аспекте стратешке, националне, корпоративне и еколошке безбедности.

У оквиру матичне делатности – науке безбедности, на Факултету се реализују основне академске студије, мастер и докторске студије, специјалистичке струковне студије, као и кратки програми студија за стручно образовање и усавршавање.

Факултет обавља основна научна, примењена и развојна истраживања и акредитован је као научна институција од стране Министарства науке и животне средине Републике Србије.