Настава и испити

МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО

 • Испитна питања и начин полагања испита
 • Испит  из предмета Међународно јавно право полаже се искључиво писмено у термину који је предвиђен за полагање у оквиру званичног испитног рока. Начин полагања испита писменим путем је следећи:

  • Сви студенти ће радити тест при чему ће питања бити у складу с градивом које студенти нису положили односно разликоваће се тестови за студенте са једним, два или са сва три неположена дела. Положен тест је оцена 6.
  • Студенти који положе тест имају могућност да одговарају за вишу оцену такође у писменој форми која ће подразумевати писање есејског питања.

  Цео испит се обавља у једном дану.  Сви раније положени колоквијуми важе.

  Комисија за реализацију испита из наставног предмета Међународно јавно право

  1 2 7