Одељење за развој и аналитику

Одељење за развој и аналитику је организациона јединица у оквиру Стручне службе. У оквиру своје  надлежности у Одељењу се организује и обавља прикупљање, обједињавање, обрада, статистичка и друга анализа свих релевантних података од значаја за делатност Факултета.

У оквиру делатности Одељења, организују се и:

  • упоредна анализа рада домаћих и иностраних институција из области безбедности;
  • прикупљање и ажурирање податка потребних за вођење Алумни центра Факултета, администрира се  алумни база података свих нивоа студија Факултета и одржавају контакти и организују скупови са алумнистима;
  • успостављање система подршке студентима и дипломцима Факултета кроз послове каријерног саветовања студената, организују се обуке, тренинзи вештина, семинари и остале активности које доприносе каријерном развоју студената.