Студије наука безбедности – програм

Рб ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ
укупно П+В+СИР
1. Савремене теорије државе и безбедности I 90 3+3+0 9
2. Глобални поредак и регионална безбедност I 75 3+2+0 9
3. Методи научноистраживачког рада I 75 3+2+0 9
4. Студијски истраживачки рад I 60 0+0+4 3
5. Изборни предмет 1 II 75 3+2+0 5
6. Изборни предмет 2 II 75 3+2+0 5
7. Изборни предмет 3 II 75 3+2+0 5
8. Изборни предмет 4 II 75 3+2+0 5
9. Стручна пракса II 3
10. Завршни – master рад II 7
УКУПНО: 600 21+15+4 60

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Изборна група1 Изборна група 2 Изборна група 3 Изборна група 4
СТРАТЕШКА БЕЗБЕДНОСТ НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ ЕКОЛОШКА
БЕЗБЕДНОСТ
Изборни предмет 1. Геополитика Балкана Менаџмент националне безбедности Систем корпоративне безбедности Систем еколошке безбедности
Изборни предмет 2. Глобалне безбедносне претње Националне безбедносне претње Заштита корпорација од нелегалних активности Еколошки ризици и претње
Изборни предмет 3. Високотехнолошки криминал и сајбер безбедност Безбедност националне инфраструктуре Управљање ризицима у корпорацији Кризни менаџмент у природним и индустријским катастрофама
Изборни предмет 4. Стратешки безбедносни изазови Национални суверенитет и транснационалне институције Људски ресурси и корпоративна безбедности Климатске промене и еколошка безбедност