Одељење за студентска питања

Одељење за студентска питања је организациона јединица у оквиру Стручне службе. У оквиру одељења се обављају следећи послови:

 • Рад са студентима основних студија,
 • Рад са студентима специјалистичких студија,
 • Рад са студентима мастер студија,
 • Рад са кандидатима докторских студија,
 • Планирање и организација наставе,
 • Планирање и организација испита по испитним роковима,
 • Студентски стандард, статистика и аналитика.

Радно време

Студентске службе са студентима на основним студијама је од 10.00 до 13.00 часова сваког радног дана, изузев у дане уписа нових студената, уписа година студија и уписа и овере семестра по годинама студија.

Рад са студентима специјалистичких, мастер и докторских студија:

ПОНЕДЕЉКОМ од 10.00 до 13.00 часова
УТОРКОМ од 10.00 до 13.00 часова
СРЕДОМ од 10.00 до 13.00 часова
ЧЕТВРТКОМ од 10.00 до 13.00 часова
ПЕТКОМ од 10.00 до 13.00 часова

Служба је непосредно одговорна за праћење и примену правила и режима студија, као и за остваривање права студената у току студија. Правилан и квалитетан рад ове службе зависи од придржавања истакнутог распореда рада шалтера и рокова пријаве испита од стране студената.

Запослени:

 • Шеф Студентске службе: мр Горан Самојловски (samojlovskig@fb.bg.ac.rs)
 • Референти за основне студије: Драгана Јовановић (adragana@fb.bg.ac.rs)
  моб: +381 63 308693, ViberWhatsApp
 • Референт за основне студије и студентски стандард: Сузана Раденковић (suzanar@fb.bg.ac.rs)
  моб: +381 63 308693, ViberWhatsApp
 • Стручни сарадник за студије II и III степена студија: Иван Димитријевић (postdiplomske.studije@fb.bg.ac.rs)
 • Референт за организацију наставе:  Маријана Илић (milic@fb.bg.ac.rs)

Огласне табле

У приземљу Факултета налазе се огласне табле за све године студија, студентске кредите и стандард на којима студенти добијају сва обавештења.