Како до… (Упутства)

Пријава испита на основним академским студијама

Пријава испита за  августовски испитни рок обавиће се oд 20. јуна до 23. јуна 2022 . године електронским путем.

Августовски испитни рок одржаће се у периоду од 25. августа до 8. септембра 2022. године. Прелиминарни распоред са терминима испита биће објављен на сајту Факултета.

Пријаву испита студенти основних академских студија врше путем свог еСтудент налога (за детаље коришћења сервиса погледати Упутство за коришћење еСтудент сервиса)  у периоду који је предвиђен за пријаву испита (детаљи на линку – РАСПОРЕД ИСПИТНИХ РОКОВА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ).

Тарифе за пријаву испита:

 • Студенти I, II, III i IV године и апсолвенти 1. пут
  Студент има право на две бесплатне пријаве по испиту.
  Цена треће пријаве је 800 динара, а четврте и наредних 1.660,00 динара.
 • Апсолвенти 2, 3. и наредни пут
  Цена пријаве испита је 1.780,00 динара.

Студент који је искористио бесплатне пријаве уплаћује средства на свој рачун (пример налога за уплату налази се у Вашем еСтудент налогу у категорији Школарине и обавезе). Уплата се може извршити у било којој банци или пошти.

Уплата не подразумева аутоматску пријаву испита и мора бити благовремено извршена, да би новац био пребачен на рачун студента. Уколико је уплата извршена благовремено (најкасније претходног дана до 12 часова пре последњег дана пријаве) а није евидентирана на рачуну студента до 9 часова последњег дана који је предвиђен за редовну пријаву испита, због техничке грешке (погрешно унет лични број или ако није унет модел 97…) или грешке у електонском систему факултета, студент регулише пријаву испита на Факултету у канцеларији  број 10 од 11 до 13 часова или путем мејла  на адресу samojlovskig@fb.bg.ac.rs

Уколико студент шаље пријаву преко мејла, неопходно је да пошаље слику уплатнице, број индекса и да напише које испите жели да пријави.

Студенти који не изврше балговремену уплату, у складу са Упутством о електронској пријави испита, испите могу пријавити по процедури и цени накнадне пријаве испита.

Уколико испит пријављујете преко мејла наведите: име и презиме, број индекса, испите које желите да пријавите и доказ о уплати (фотографију налога за уплату). Мејл мора бити послат у току последњег дана који је предвиђен за пријаву испита до 11 часова да би пријава била прихваћена.

Накнадна пријава

Након истека рока за пријаву испита или уколико није имао средства на рачуну због неблаговремене уплате, студент може накнадно да пријави испите. Испит се накнадно може пријавити лично, најкасније 3 дана пре одржавања испита, упућивањем молбе Студентској служби у канцеларији  бр. 10 (накнадну пријаву није могуће извршити преко студентског портала).

Приликом уплате за накнадну пријаву испита студент на уплатници у позиву на број уноси број 600 а не свој лични број и не уноси модел 97. Уплата се врши тек након одобравања накандне пријаве испита од стране Студентске службе.

Тарифе за накнадну пријаву испита:

 • Студенти I, II, III i IV године и апсолвенти 1. пут
  Цена накнадне пријаве за 1, 2 и 3. пријаву је 1.660,00 динара, а за 4. и наредне 2.520,00 динара.
 • Апсолвенти 2, 3. и наредни пут
  Цена накнадне пријаве је 2.640,00 динара.

Одлагање испита

Студенти који су у испитном року редовно пријавили испит, али желе да полажу испит у другом термину предвиђеном за тај испит могу упутити молбу Студентској служби лично у канцеларији бр. 10 или 11 најкасније 3 дана пре заказаног термина испита.

Накнада за одлагање испита износи 1.150,00 динара. Уплата се врши тек након одобравања одлагања испита од стране Студентске службе.

Налог за уплату се попуњава на следећи начин: у поље сврха уплате студент уписује одлагање испита, а  у поље позив на број уписује 600.

Пријављивање одбране завршног (дипломског) рада

Након положеног последњег испита студент треба одмах да поднесе захтев за издавање уверења о положеним испитима. Одељењу за студије и студентска питања предати следећу документацију:

 • индекс (са уписаном праксом и свим испитима);
 • Захтев за издавање уверења о положеним испитима (добија се у Одељењу за студије и студентска питања или се преузима са сајта факултета);
 • уплата у износу од 1.900,00 динара на рачун Факултета безбедности бр. 840-1832666-90 без модела и са позивом на број 600; сврха уплате: Уверење о положеним испитима (важи само за самофинансирајуће студенте)
 • оригинале уплатница за све доспеле рате школарине које нисте доставили.

Уверење о положеним испитима се издаје у року од 8 дана. Након тога је могуће пријавити одбрану Завршног (дипломског) рада.

Процес пријаве Завршног (дипломског) рада студент започиње на катедри која је матична за изабрану тему попуњавањем обрасца Предлог теме дипломског рада. Изглед обрасца и процедуру коју треба да завршите на катедри можете пронаћи на сајту факултета, на линку: https://fb.bg.ac.rs/studije/oas/diplomski-radovi/

Образац Предлог теме дипломског рада се може добити у студентској служби или преузети са поменуте адресе.

Студент стиче право да предложи тему Завршног (дипломског) рада и ментора најраније онда када му је до завршетка студија преостало максимално 3 испита. Број преосталих испита студент потврђује ментору на основу  апликације е-Студент.

Студент, уз консултацију са наставником, потенцијалним ментором, може предложити тему Завршног (дипломског) рада из оног наставног предмета који је претходно положио и из кога има оцену најмање 7 (седам).

Уколико се прихвати предложена тема, студент катедри предаје попуњен образац Предлог теме.

Након одобравања Предлога теме на катедри, студент треба да добије образац Одобрење теме потписан од стране ментора и шефа катедре (образац се добија у Одељењу за студије и студентска питања).

Када ментор одобри коричење Завршног (дипломског) рада, студент је дужан да попуни и потпише изјаву о академској честитости, коју заједно са укориченим примерцима Завршног (дипломског) рада предаје Одељењу за студије и студентска питања (обрасци се добијају у Одељењу за студије и студентска питања или се преузимају са сајта факултета; линк: https://fb.bg.ac.rs/studije/oas/diplomski-radovi/).

Документација, која се предаје Одељењу за студије и студентска питања, за пријаву одбране Завршног (дипломског) рада :

 • Индекс (на увид)
 • Уверење о положеним испитима (на увид)
 • Захтев за полагање Завршног (дипломског) испита (образац се добија у Одељењу за студије и студентска питања или се преузима са сајта факултета);
 • Одобрење теме потписано од стране ментора и шефа катедре на којој је предмет из ког се полаже дипломски испит (образац се добија у Одељењу за студије и студентска питања или се преузима са сајта факултета);
 • Изјава о академској честитости
 • Потврда из библиотеке да студент не дугује књиге и да је предао CD са Завршним (дипломским) радом;
 • два штампана примерка Завршног (дипломског) рада (постоји одређена форма за изглед и коричење која се може погледати на сајту факултета, на линку: https://fb.bg.ac.rs/studije/oas/diplomski-radovi/);
 • један примерак Завршног (дипломског) рада у електронској форми (CD – Compact disc), формат PDF (предаје се у библиотеци; приликом узимања потврде да студент не дугује књиге добија се и потврда да је предат CD; CD мора бити истоветан штампаној верзији, што значи да мора имати насловну страну, садржај, разраду, закључак, литературу, прилоге,…);
 • уплата у износу од 7.000,00 динара за израду дипломе на рачун Факултета бр. 840-1832666-90; без модела и са позивом на број 600; сврха уплате: Израда дипломе (уплаћују сви студенти).

Одбрана Завршног (дипломског) рада се заказује након комплетно предате документације. Термин одбране Завршног (дипломског) рада и члана комисије одређује ментор и јавља Одељењу за студије и студентска питања.

Одмах након одбране Одељењу за студије и студентска питања предати:

 • потписане Записнике са одбране Завршног (дипломског) рада;
 • индекс са уписаном оценом и потписима ментора и члана комисије;
 • попуњен Захтев за издавање Уверења о дипломирању (добија се у Одељењу за студије и студентска питања или се преузима са сајта факултета).

Издавање уверења о дипломирању и дипломе

Уверење о дипломирању и документа из средње школе студент може подићи само лично у термину који договара са својим референтом. Ово уверење важи до добијања дипломе и не издаје се дупликат овог документа. Уверење се издаје у року од 8 дана.

Након издавања овог уверења Одељење за студије и студентска питања шаље Универзитету захтев за израду дипломе.

Диплому израђује Универзитет, а информације о преузимању дипломе се могу добити од Одељења за студије и студентска питања телефоном или на e-mail. Диплома се може преузети само лично, уз личну карту на увид или друго лице уз овлашћење оверено од стране нотара.

Упутство за рад са алатима за Online наставу на Факултету безбедности – упутство за студенте специјалистичких струковних студија школске 2021/2022. године

Овим путем обавештавамо студенте да ће се Online настава на Факултету безбедности обављати на следећи начин:

 • коришћењем e-FB портала ( Moodle платформа) где ће предавачи креирати курс за сваки свој предмет ради постављања радних материјала, презентација и др.
 • видео предавања ће се обаваљати коришћењем Cisco Webex Meetings платформе
 • сва предавања ће бити организована у складу са распоредом предавања који је објављен на сајту Факултета безбедности.

Да бисте били у могућности да пратите Online видео предавања, потребно је да инсталирате програм за рад са Webex Meetings апликацијом.

На порталу fbbgacrs.webex.com се налазе сви линкови потребни за инсталацију пратећих програма:

 • Wебеx Meetings десктоп апликација или
 • Wебеx Meetings web апликација (инсталација plugin-ова за популарне browsere) или
 • iOS и Android апликације за мобилне уређаје.

Препоручује се инсталација Wебеx Мееtings за десктоп кликом на „Download“ дугме испод наслова „Cisco Webex Meetings desktop app„.

Студентима је на располагању могућност да се бесплатно региструју као Free Webex User но препоручујемо приступ видео предавањима без регистрације (видети слику у наставку Упутства – клик на Use as guest опцију).

По инсталацији Wебеx Мееtings за десктоп апликације, по њеном првом покретању на екрану се појављује следећа слика:

Уколико нисте регистровани корисник, кликом на дугме „Use as guest“ долазите до следећег приказа:

Сада је потребно унети име и презиме, Вашу e-mail адресу те кликнути на дугме „Continue as guest„, након чега се појављује форма као на слици у наставку:

Свако наредно покретање Webex Meetings апликације ће Вас диретно довести до горњег екрана тј биће запамћено Ваше име и e-mail адреса коју сте претходно унели, зато пазите да та тражена поља исправно попуните!

Сада када желите да се прикључите неком Online предавању, треба само да унесете Webex Personal Room Link у поље „Enter meeting information“ и притиснете Enter типку на тастатури. Предавања за студенте специјалистичких струковних студија одржаваће се у Сали 4  на Факултету безбедности  те је Webex Personal Room Link за дату салу:

  • https:/fbbgacrs.webex.com/meet/fb-sala4

Дакле, за приступ настави OnLine путем потребно је копирати жељени линк у поље „Enter meeting information“ на форми Wебеx Мееtings апликације (видети горњу слику) у време по распореду наставе објављеном на сајту Факултета (https://fb.bg.ac.rs/nastava-i-ispiti/raspored-nastave/).

Пожељно је да се бар десет минута раније пре почетка наставе пријавите за дато предавање и док предавач не покрене уживо своје предавање бићете у „чекаоници“. За то време број и имена пријављених студената „на чекању“ је видљив предавачу. При приступу настави обавезно искључите тј Mute-ујте свој микрофон.


Приликом уписа на основне академске  студије Факултета безбедности, сваки студент је био дужан да достави податак о својој e-mail адреси. По упису, на дате e-mail адресе, студенти ће добити e-mail са креденцијалима за приступ e-FB (e-fb.fb.bg.ac.rs) порталу до којег се може стићи и кликом на линк на насловној страници сајта Факултета:


након чега се отвара почетни екран e-FB платформе, где је потребно да кликнете на пријављивање и потом унесете Ваш број индекса (уместо „/“ уносите“-„) и добијену иницијалну лозинку:

– Кликните на слике за увећани приказ –

По првом пријављивању, систем ће тражити да одмах промените лозинку те унесете неку Вама лакшу за памћење уз поштовање сигурносних мера за избор лозинке (велика/мала слова, бројеви, дужина и др.).

По успешној пријави на e-FB плпатформу, имаћете приказ као на слици где је са леве стране главни мени за навигацију у систему:

За одјаву кликните на икону у горњем десном углу:

Сва питања везано за материјале на курсевима и другим испитним обавезама постављате предметном предавачу за дати курс путем „Порука“ у оквиру e-FB платформе (види горњу слику падајућег менија).


 

Упутство за рад са алатима за Online наставу на Факултету безбедности – упутство за бруцоше школске 2021/2022. године

Овим путем обавештавамо студенте да ће се Online настава на Факултету безбедности обављати на следећи начин:

 • коришћењем e-FB портала ( Moodle платформа) где ће предавачи креирати курс за сваки свој предмет ради постављања радних материјала, презентација и др.
 • видео предавања ће се обаваљати коришћењем Cisco Webex Meetings платформе
 • сва предавања ће бити организована у складу са распоредом предавања који је објављен на сајту Факултета безбедности.

Да бисте били у могућности да пратите Online видео предавања, потребно је да инсталирате програм за рад са Webex Meetings апликацијом.

На порталу fbbgacrs.webex.com се налазе сви линкови потребни за инсталацију пратећих програма:

 • Wебеx Meetings десктоп апликација или
 • Wебеx Meetings web апликација (инсталација plugin-ова за популарне browsere) или
 • iOS и Android апликације за мобилне уређаје.

Препоручује се инсталација Wебеx Мееtings за десктоп кликом на „Download“ дугме испод наслова „Cisco Webex Meetings desktop app„.

Студентима је на располагању могућност да се бесплатно региструју као Free Webex User но и без регистрације је могуће приступити видео предавању.

По инсталацији Wебеx Мееtings за десктоп апликације, по њеном првом покретању на екрану се појављује следећа слика:

Уколико нисте регистровани корисник, кликом на дугме „Use as guest“ долазите до следећег приказа:

Сада је потребно унети име и презиме, Вашу e-mail адресу те кликнути на дугме „Continue as guest„, након чега се појављује форма као на слици у наставку:

Свако наредно покретање Webex Meetings апликације ће Вас диретно довести до горњег екрана тј биће запамћено Ваше име и e-mail адреса коју сте претходно унели, зато пазите да та тражена поља исправно попуните!

Сада када желите да се прикључите неком Online предавању, треба само да унесете Webex Personal Room Link у поље „Enter meeting information“ и притиснете Enter типку на тастатури. Постоје четири Webex Personal Room Link-a и они су везани за простор/локацију где ће се држати предавање за дати предмет по распореду наставе објављеном на сајту Факултета (https://fb.bg.ac.rs/nastava-i-ispiti/raspored-nastave/):

  • https:/fbbgacrs.webex.com/meet/va-va         (Војна академија – Велики амфитеатар)
  • https:/fbbgacrs.webex.com/meet/va-135       (Војна академија –  Амфитеатар 135)
  • https:/fbbgacrs.webex.com/meet/va-235       (Војна академија –  Амфитеатар 235)
  • https:/fbbgacrs.webex.com/meet/fb-sala4     (Факултет безбедности – Сала 4)

Дакле, за приступ настави OnLine путем потребно је копирати жељени линк у поље „Enter meeting information“ на форми Wебеx Мееtings апликације (видети горњу слику).

Пожељно је да се бар десет минута раније пре почетка наставе пријавите за дато предавање и док предавач не покрене уживо своје предавање бићете у „чекаоници“. За то време број и имена пријављених студената „на чекању“ је видљив предавачу. При приступу настави обавезно искључите тј Mute-ујте свој микрофон.


Приликом уписа на основне академске  студије Факултета безбедности, сваки студент је био дужан да достави податак о својој e-mail адреси. У току дана 02.10.2021. године, на дате e-mail адресе, студенти ће добити e-mail са креденцијалима за приступ e-FB (e-fb.fb.bg.ac.rs) порталу до којег се може стићи и кликом на линк на насловној страници сајта Факултета:


након чега се отвара почетни екран e-FB платформе, где је потребно да кликнете на пријављивање и потом унесете Ваш број индекса (уместо „/“ уносите“-„) и добијену иницијалну лозинку:

– Кликните на слике за увећани приказ –

По првом пријављивању, систем ће тражити да одмах промените лозинку те унесете неку Вама лакшу за памћење уз поштовање сигурносних мера за избор лозинке (велика/мала слова, бројеви, дужина и др.).

По успешној пријави на e-FB плпатформу, имаћете приказ као на слици где је са леве стране главни мени за навигацију у систему:

За одјаву кликните на икону у горњем десном углу:

Сва питања везано за материјале на курсевима и другим испитним обавезама постављате предметном предавачу за дати курс путем „Порука“ у оквиру e-FB платформе (види горњу слику падајућег менија).


 

Упутство за рад са алатима за Online наставу на Факултету безбедности

Овим путем обавештавамо студенте да ће се Online настава на Факултету безбедности обављати на следећи начин:

 • коришћењем e-FB портала ( Moodle платформа) где ће предавачи креирати курс за сваки свој предмет ради постављања радних материјала, презентација и др. као и обавештења и линкове за видео предавања.
 • видео предавања ће се обаваљати коришћењем Cisco Webex Meetings платформе
 • сва предавања ће бити организована у складу са распоредом предавања који је објављен на сајту Факултета безбедности.

Да бисте били у могућности да пратите Online видео предавања, потребно је да инсталирате програм за рад са Webex Meetings апликацијом.

На порталу fbbgacrs.webex.com се налазе сви линкови потребни за инсталацију пратећих програма:

 • Wебеx Meetings десктоп апликација или
 • Wебеx Meetings web апликација (инсталација plugin-ова за популарне browsere) или
 • iOS и Android апликације за мобилне уређаје.

Препоручује се инсталација Wебеx Мееtings за десктоп кликом на „Download“ дугме испод наслова „Cisco Webex Meetings desktop app„.

Студентима је на располагању могућност да се бесплатно региструју као Free Webex User но због једноставије процедуре препоручујемо коришћење апликације без регистрације сходно упутству у наставку које омогућује приступ видео предавањима.

По инсталацији Wебеx Мееtings за десктоп апликације, по њеном првом покретању на екрану се појављује следећа слика:

Кликом на дугме „Use as guest“ долазите до следећег приказа:

Сада је потребно унети име и презиме, Вашу e-mail адресу те кликнути на дугме „Continue as guest„, након чега се појављује форма као на слици у наставку:

Свако наредно покретање Webex Meetings апликације ће Вас директно довести до горњег екрана тј биће запамћено Ваше име и e-mail адреса коју сте претходно унели, зато пазите да та тражена поља исправно попуните!

Сада када желите да се прикључите неком Online предавању, треба само да унесете ID предавања у поље „Enter meeting information“ и притиснете Enter типку на тастатури.

У оквиру Обавештења за сваки предмет на e-FB платформи биће постављен Wебеx Мееtings Personal Room Number односно ID предавача за дати предмет.


Приликом уписа на основне академске  студије Факултета безбедности, сваки студент је био дужан да достави податак о својој e-mail адреси. У току дана 01.10.2010. године, на дате e-mail адресе, студенти ће добити e-mail са креденцијалима за приступ e-FB (e-fb.fb.bg.ac.rs) порталу до којег се може стићи и кликом на линк на насловној страници сајта Факултета:


након чега се отвара почетни екран e-FB платформе, где је потребно да кликнете на пријављивање и потом унесете Ваш број индекса (уместо „/“ уносите“-„) и добијену иницијалну лозинку:

– Кликните на слике за увећани приказ –

По првом пријављивању, систем ће тражити да одмах промените лозинку те унесете неку Вама лакшу за памћење уз поштовање сигурносних мера за избор лозинке (велика/мала слова, бројеви, дужина и др.).

По успешној пријави на e-FB плпатформу, имаћете приказ као на слици где је са леве стране главни мени за навигацију у систему:

За одјаву кликните на икону у горњем десном углу:

За Moodle који је основa e-FB платформе, уколико желите детаљније да се упознате, можете лако наћи туторијале на YouTube-у као и разна упутства у .pdf формату на Интернету.


 

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА СТУДЕНАТА

Процедура за решавање захтева студената који нису задовољни одговором, тумачењем, решењем које су добили од службе на факултету и који због тога желе да се обрате Универзитету.

Процедура предвиђа да се студенти, уколико нису задовољни одговором на захтев који су добили од факултета, могу обратити Универзитету. Свој захтев  подносе студентској служби факултета.

Студентска служба прослеђује тај захтев Универзитету и студенту (cc). Уз захтев студента за обраћање Универзитету, студентска служба прослеђује и претходни одговор факултета због кога се студент обраћа Универзитету.

Одговор који припреми стручна служба у Ректорату прослеђује се факултету и студенту.

 

Уверење о студирању (потврда)

Ово је образац којим се доказује да је неко студент и помоћу којег се остварују своја права на породичну пензију, здравствено осигурање, повлашћену вожњу, дечији додатак, и сл.

Овај образац штампа Службени гласник и може се купити у књижарама. У Студентској служби можете оверити уверење о студирању уколико донесете читко попуњено (линк за download дат у наставку) и уз оверен индекс.