Услови студирања

Општа Правила студирања на Универзитету у Београду налазе се на bg.ac.rs/sr/studije/studije-pravila.php, а у наставку су дата правила студирања која важе на Факултету безбедности: