Студије наука безбедности – студијски програм од школске 2020/2021. године

Рб ТП НАЗИВ ПРЕДМЕТА Сем. Активна настава ЕСПБ
Предавања СИР

I ГОДИНА

1. O Студије модерности – безбедносни аспекти I 5 2 10
2. O Дигитална безбедност – сајбер простор и вештачка интелигенција I 5 1 8
3. И Енергетска безбедност – управљање природним ресурсима и одрживи развој I 5 1 8
4. О Докторска тематска радионица I 0 1 4
5. И Изборни предмет 1 II 4 4 12
6. И Изборни предмет 2 II 4 4 12
7. O Израда и објављивање научног рада као резултата студијског истаживачког рада[1] II 0 4 6
    УКУПНО:   23 17 60

II ГОДИНА

1. O Методологија истраживања појава безбедности III 3 1 6
2. И Изборни предмет  3 III 4 4 12
3. И Изборни предмет  4 III 4 4 12
4. О Докторска дисертација – израда и одбрана критичког прегледа литературе IV 10 15
4. О Докторска дисертација – израда и одбрана пројекта докторске дисертације IV 10 15
    УКУПНО:   11 29 60

III ГОДИНА

1. O Докторска дисертација –пријава докторске дисертације V 10 15
1. O Докторска дисертација – студијско истраживачки рад V 10 15
1. O Докторска дисертација – израда и одбрана докторске дисертације VI 20 30
    УКУПНО:   40 60

Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму:

  30 90 180
[1] Студент је дужан да пре пријаве пројекта докторске дисертације (IV семестер) достави потврду о објављеном или прихваћеном раду за објављивање у који је категорисан као М20, или два рада категорије М51