Студије наука безбедности – програм

Рб ТП ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ
укупно недељно
1. O Студије модерности – безбедносни аспекти I 45 3 5
2. O Савремено изучавање безбедности са теоријом система безбедности I 45 3 4
3. И Изборни модул – Безбедност I 60 4 8
4. И Студијско истраживачки рад I 150 10 13
5. И Изборни модул – Обрана
II 60 4 8
6. И Изборни модул – Менаџмент људских и социјалних ресурса
II 60 4 8
7. И Изборни модул – Цивилна заштита и заштита животне средине
II 60 4 8
8. O Студијско истраживачки рад II 120 8 6
    УКУПНО:   600 40 60

II ГОДИНА

1. O Методологија истраживања појава безбедности III 60 4 6
2. И Студијско истраживачки рад III 240 16 24
3. O Специјални изборни курс III 75 5 6
4. O Израда и одбрана пројекта докторске теме IV 225 15 24
    УКУПНО:   600 40 60

III ГОДИНА

1. O Студијско истраживачки рад и израда докторске диcертације V i VI 600 40 60
    УКУПНО:   600 40 60

УКУПНО:

  1800 120 180

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ МОДУЛА

1. И Студије политике безбедности и безбедносне стратегије I 60 4 8
2. И Комуникацијски аспекти безбедности I 60 4 8
3. И Савремени системи колективне одбране II 60 4 8
4. И Геополитички аспекти националне одбране II 60 4 8
5. И Организационо понашањe у безбедности II 60 4 8
6. И Управљање образовањем у области безбедности II 60 4 8
7. И Управљање ризицима и кризама у животној средини II 60 4 8
8. И Развој, конфликт и животна средина II 60 4 8