Катедра друштвено-хуманистичких наука

  • др Владимир Ајзенхамер, доцент – шеф Катедре
  • др Мирослав Младеновић, редовни професор
  • др Владимир Н. Цветковић, редовни професор
  • др Слађана Ђурић, редовни професор
  • др Бранко Ромчевић, ванредни професор
  • мс Јелена Бошњак, наставник страног језика
  • Јелена Ђорђевић, наставник страног језика
  • мр Данијела Нејковић, наставник страног језика
  • мс Дејан Петровић, сарадник у настави – секретар Катедре
  • мс Лазар Димитријевић,  демонстратор

ПРЕДМЕТИ КАТЕДРЕ

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ПРЕДМЕТ

Тип предмета

Обавезни/
изборни

Семестар

Предавања + вежбе

ЕСПБ

Социологија

АО

Обавезни

1

3+1
(6+6)

6

Социологија политике

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Методологија научног истраживања

ТМ

Обавезни

7

3+1
(6+6)

5

Социјална патологија

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Етика

АО

Обавезни

2

2+1
(4+6)

5

Примењена етика

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

Етика рата

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

Правне основе безбедности

АО

Обавезни

1

3+1
(6+6)

7

Политички систем

НС

Обавезни

3

3+1
(6+8)

5

Међународни односи

НС

Обавезни

3

3+1
(6+8)

5

Савремена историја Србије

ТМ

Обавезни

6

3+1
(6+6)

4

Енглески језик I

СА

Обавезни

1 и 2

2+1
(4+8)

6

Енглески језик II

СА

Обавезни

3 и 4

2+1
(4+8)

6

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Социологија ризика

ТМ

Обавезни

4+1 7
Право и корпоративна безбедност

ТМ

Обавезни

4+1 7

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Методе научноистраживачког рада

ТМ

Обавезни

1

3+1
(3+2)

7

Савремене теорије државе и безбедности

ТМ

Обавезни

1

4+2
(4+4)

8

Управљање ванредним ситуацијама у локалној самоуправи

СА

Изборни

2

3+2
(3+4)

5

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Студије модерности – безбедносни аспекти

Обавезни

1

3+0
(3+0)

5

Методологија истраживања појава безбедности

Обавезни

3

4+0
(4+0)

6