Пројекти при Министарству просвете, науке и технолошког развоја

* ОСНОВНИ ПРОЈЕКАТ

Интегрална и интердисциплинарна истраживања (Унапређење доношења државних одлука и афирмација националног идентитета)

* Пројекти Министарства просвете, науке и технологије које реализују друге научне институције уз ангажовање наставника и сарадника Факултета безбедности

  • Конфликти и кризе: сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку (Институт за савремену историју, Београд)
  • Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућност социјалне интервенције (Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд)
  • Испитивање и верификација метода за мултидициплинарне форензичке анализе у функцији непролиферције оружја за масовно уништење (Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд)
  • Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21.веку (Машински факултет, Београд)
  • Молекуларно-генетичка и екофизиолошка истраживања у заштити аутохтоних анималних и генетичких ресурса, очувању добробити, здравља и репродукције гајених животиња и производњи безбедне хране (Факултет ветеринарске медицине, Београд)