Клуб студената ФБ

KSFBУдружење „Клуб студената Факултета безбедности“ је добровољно, невладино и непрофитно удружење студената Факултета безбедности Универзитета у Београду, основано на неодређено време ради остваривања циљева допунске практичне едукације у областима безбедности, одбране, менаџмента људских и социјалних ресурса, цивилне заштите и заштите животне средине.

Клуб је основан 16. децембра 2005. када су на Оснивачкој скупштини донети Одлука о оснивању и Статут. Клуб све своје активности спроводи у складу са Статутом и Правилником о раду.

Клуб студената Факултета безбедности (КСФБ) је студентска организација која окупља студенте око академских и стручних активности на Факултету, које остварује кроз следећа тела:

 • Секција за Уједињене нације (модел УН, обележавање дана УН)
 • Секција за односе с јавношћу (обавештења, форум студената)
 • Секција за академске активности (Дебатни клуб, Издаваштво)

Циљеви КСФБ-а су: постизање вишег нивоа друштвене ангажованости студената Факултета безбедности у предметним областима стручног оспособљавања, обавештавање чланова о актуелностима и активностима и упознавање чланова са радом релевантих институција и организација код нас и у свету.

Ради остваривања својих циљева, Удружење нарочито спроводи следеће активности које су тематски орјентисане на предметне области стручног оспособљавања студената Факултета безбедности:

 • организује, самостално или у сарадњи са другим субјектима: трибуне, семинаре, стручне скупове, радионице, презентације и кампање;
 • учествује у изради и реализацији едукативних и истраживачких пројеката;
 • организује стручне посете за чланове – студенте Факултета безбедности институцијама и организацијама за које студенти искажу интересовање;
 • организује или учествује у организацији размене студената;
 • сарадјује са сродним стручним удружењима и другим владиним и невладиним организацијама и образовним институцијама у земљи и иностранству, које се баве предметном проблематиком.

Клуб студената један је од учесника Форума о реформи сектора безбедности (Security Sector Information Forum, SSIF), на коме се више пута годишње окупљају представници амбасада, државних институција и невладиних организација око питања реформе сектора безбедности у нашој земљи. Преко Клуба, студенти који се активно баве питањима безбедности и који добро говоре енглески језик, могу да учествују на састанцима Форума и тако представе себе и Клуб, упознају се са радом релевантних институција код нас и успоставе контакте и сарадњу са другим организацијама и институцијама.

Омогућили смо учествовање студената Факултета на Међународном моделу Уједињених нација, на којем су пре тога учествовали само студенти Правног и Факултета политичких наука (2005).

У школској 2005./06. години Клуб је организовао стручну праксу за седам студената смера Безбедност у Центру за превенцију криминалитета у Београду.

Први преводилачки тим студената, који је радио стручне преводе публикација за једну регионалну организацију – http://www.seesac.org/res/files/publication/541.pdf, страних стратегијских докумената за Министарство одбране, као и материјала за припрему једног испита на смеру Безбедност.

Оставрена је и сарадња са домаћим часописом за безбедност „Professional Security Systems“.

Клуб студената је у мају 2007. приредио први Зборник радова студената (за школску 2005/06. годину), у издању Факултета. Зборник радова садржи семинарске радове, стручне преводе и приказе студената свих смерова основних студија, и његов циљ је подстицање научно-истраживачког рада код студената нашег Факултета.

Чланови Клуба су 2008. учествовали у организацији двонедељног стручног курса из безбедности у сарадњи са Универзитетом у Хронингену (Холандија), а уз подршку амбасаде Краљевине Холандије у Београду.

Опремање библиотеке Факултета 2009. године новим уџбеницима и цасописима из свих области (безбедност, одбрана, застита, менадзмент) које се изучавају на Факултету, рачунарском мрежном опремом, као и рачунарима који ће у будуће бити на располагању студентима и наставном особљу Факултета, уз финансијску подрску амбасаде Краљевине Норвешке и Канадске амбасаде у Београду.

Организовање студијских путовања 2007, 2008, 2009. и 2010. уз подршку амбасаде Краљевине Норвешке, тридесет студената и сарадника у настави је у оквиру студијског путовања имало прилику да обиђе више институција и градова у ЕУ. Студенти и сарадници су се у оквиру званичног дела програма упознали са организацијом и радом: НАТО-а и Европског парламента у Бриселу, Међународног кривичног суда за бившу Југославију у Хагу и ОЕБС-а у Бечу, Канцеларију УН у Женеви као и Међународни комитет црвеног крста. Поред поменутих градова, учесници су у оквиру туристичког дела путовања обишли Амстердам и Шевенинген.

У сарадњи са Факултетом, од 2009. године, омогућили смо учествовање студената Факултета безбедности на курсевима које организује Војска Србије у Центру за мировне операције.

fsfbКлуб студената такође је и оснивач интернет Форума студената Факултета безбедности (ФСФБ), на којем студенти могу да размењују материјале за испите и семинарске радове, информације о студијама, као и да дискутују о разним питањима која се односе на студије и све остале теме.

Форум студената постао је званични сервис и јавно гласило студената и наставног и ненаставног особља Факултета безбедности од 23. априла 2008.

Наравно, од 2005. константно организујемо тематска предавања, трибине, семинаре, дебате, радионице, кампање, презентације, студијска путовања, журке, екскурзије и све друге остале активности за које студенти исказу интересовање.

Све остале информације, као и испитна питања, стручне материјале, правне прописе и релевантна документа можете да добијете на званичној интернет презентацији на адреси www.ksfb.rs

Управни одбор:

 • Председник – Соња Ђукић: office@ksfb.rs
 • Заменик председника – Лука Мисита:  office@ksfb.rs
 • Потпредседник за академске активности – Давид Ристић: akademskeaktivnosti@ksfb.rs
 • Потпредседник за Уједињене нације – Вања Матовић: un@ksfb.rs
 • Потпредседник за односе с јавношћу – Давид Бабић: pr@ksfb.rs

Надзорни одбор:

 • Председник надзорног одбора – Матеја Мудринић
 • Члан надзорног одбора – Наталија Радуљевић
 • Члан надзорног одбора – Радош Стојановић

Просторије Клуба налазе се на другом спрату Факултета, прва врата лево.

Телефони: 011 6451-963, 011 6451-843, 011 6451-876, лок. 139
Е-пошта: office@ksfb.rs