Нови плац и зграда Факултета

Након вишегодишњег упорног рада, а уз помоћ надлежних државних институција, Управа Факултета је 2012. године успела да обезбеди плац за изградњу нове зграде Факултета безбедности. Плац величине 1,04 hа, који је град Београд уступио Републици Србији за потребе изградње Факултета безбедности Универзитета у Београду, налази се на Новом Београду у непосредној близини Delta City-а. Том приликом израђен је идејни пројекат и обезбеђена су сва пратећа документа потребна за изградњу. Међутим, у недостатку средстава, пројекат се није могао реализовати.
Имајући у виду да и други факултети Универзитета у Београду немају адекватно решено питање простора за реализацију наставе и истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја иницирало је Споразум о заједничком решавању просторних капацитета и услова рада по коме три факултета: Факултет безбедности, Географски факултет и Биолошки факултет, заједнички раде на новом идејном пројекту заједничке зграде на предвиђеном плацу (2018). Пројекат је урађен крајем 2019. год. и очекује се да током 2020. године буде постављени темељи заједничке зграде. На тај начин би Универзитет у Београду коначно добио први свој објекат на Новом Београду.