Акредитација

Дозволе за рад Факултета безбедности Универзитета у Београду:

Акредитација установе и студијских програма Факултета безбедности:

Акредитација за обављање научноистраживачке делатности: