Катедра стратешких и одбрамбених студија

  • др Зоран Јефтић, ванредни професор – шеф Катедре
  • др Жарко Обрадовић, ванредни професор
  • др Вања Роквић, ванредни професор
  • др Петар Станојевић, ванредни професор
  • др Дејан Радовић, доцент

ПРЕДМЕТИ КАТЕДРЕ

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ПРЕДМЕТ

Тип предмета

Обавезни/

изборни

Семестар

Предавања + вежби

ЕСПБ

Системи одбране

ТМ

Обавезни

3

3+1
(6+6)

5

Основи геополитике

НС

Обавезни

3

3+1
(6+8)

5

Регионална географија

НС

Обавезни

4

3+1
(6+8)

7

Дипломатија и одбрана

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Логистика у систему националне безбедност

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Просторно планирање и заштита

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Цивилно-војни односи

НС

Обавезни

7

3+1
(6+8)

5

Право одбране

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

Менаџмент у систему одбране

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

Мировне мисије и решавање конфликата

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Савремени безбедносни системи и геополитичке перспективе

НС

Обавезни

1

4+2
(4+4)

8

Географско-информациони систем и управљање ризиком

НС

Обавезни

1

3+2
(3+4)

6

Геополитика Балкана

СА

Изборни

2

4+2
(4+4)

5

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Савремени системи колективне одбране

Изборни

2

4+0
(4+0)

8

Геополитички аспекти националне одбране

Изборни

2

4+0
(4+0)

8