Библиотека

Библиотека Факултета безбедности прикупља, чува, обрађује и даје на коришћење библиотечку грађу, која је разврстана у девет фондова:

 • Основни фонд – књиге (8084 наслова)
 • Наставни фонд (51 наслов радних материјала)
 • Фонд часописа (223 наслова)
 • Фонд дипломских радова (1119 радова)
 • Фонд специјалистичких радова (302 радова)
 • Фонд магистарских радова (206 радова)
 • Фонд докторских радова (151 радова)
 • Фонд мастер радова (275 радова)
 • Фонд завршних радова у е-облику (дипл, спец, мр, мс, др – свега: 1936)

Обављањем своје делатности, Библиотека доприноси унапређивању стручног, наставног и научно-истраживачког рада Факултета безбедности. У складу са савременим токовима, почела је да се развија електронска библиотека. У новоформирану базу података библиотеке Факултета безбедности, унети су подаци комплетан библиотечки фонд. Такође, урађена је и аналитичка обрада чланака у публикацијама из области безбедносних наука.

Инсталирана је опрема за аутоматску позајмицу свих публикација које поседује библиотека, која омогућава брзо и лако задуживање, односно раздуживање корисника.

Радно време Библиотеке је сваког радног дана (понедељак – петак) од 09.00 до 17.00 часова.

У склопу Библиотеке, налази се Читаоница са 20 места, као и 10 рачунарских места са интернет везом, што је погодно за израду семинарских, дипломских и других радова. Радно време читаонице је радним даном (понедељак – петак) од 07.00 до 19.00 часова.

Начин коришћења библиотечке грађе, права и обавезе корисника библиотеке, дефинисани су Правилником о раду Библиотеке Факултета безбедности.

Списак нових наслова монографских публикација у Библиотеци Факултета безбедности по годинама:

Додатна обавештења могу се добити лично у соби 23, на првом спрату Факултета.

Контакт:

 • Жељко Макић, дипломирани библиотекар саветник – руководилац Библиотеке, zmakic@fb.bg.ac.rs
 • Зорана Руменић, виши стручни сарадник за рад у Библиотеци, zrumenic@fb.bg.ac.rs

тел: (011) 6439-417
е-пошта: biblioteka@fb.bg.ac.rs