МАС – Студије управљања ризицима од елементарних и других непогода – распоред испита