Истраживачки пројекти и научне конференције

Факултет безбедности је акредитован за обављање научноистраживачке делатности решењем Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије Одбор за акредитацију научноистраживачких организација бр. 660-01-00014/55  од 06.07.2021. године.