Истраживачки пројекти и научне конференције

Факултет безбедности је акредитован за обављање научноистраживачке делатности решењем Министарства науке и заштите животне средине – Одбор за акредитацију научноистраживачких организација бр.  660-01-00007/13 од 27.06.2017. године.