Образовање и безбедност

  • Да би сте видели садржај издања у PDF формату, кликните на слику
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У СИСТЕМУ
ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
2022.

SECURITY IN THE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN SERBIA
2020.
(линк за комплетно издање)

ПОЗИТИВНА ШКОЛСКА КЛИМА
елементи, принципи и модели
добре праксе
2018.

Безбедност у образовно-васпитним установама и видео-надзор
2018.

Безбедносни ризици
у образовно-васпитним установама
2012.

Модели унапређења безбедности
у образовно-васпитним установама
2014.

Реаговање на безбедносне ризике
у образовно-васпитним установама
2012.