Упис и обнова године на ОАС

Студент Факултета безбедности стиче право на упис у вишу годину студија, када у складу са студијским програмом, стекне најмање 37 ЕСПБ бодова, предвиђеним студијским програмом за наредну годину.

Студент који се финансира из буџета и који је у току школске године, у оквиру уписаног студијског програма, стекао 60 ЕСПБ бодова, има право да се и у наредној години финансира из буџета.

Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова може наставити студије у статусу студента који сам финансира студије.

Студент који се сам финансира и који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма може се у наредној години финансирати из буџета.

Студент који није остварио 37 ЕСПБ бодова може наставити студије тако да поново упише студијске обавезе које није испунио у претходној години, под условима које утврђује Наставно-научно веће Факултета.