Катедра студија менаџмента људских и социјалних ресурса

  • др Миленко Бодин, ванредни професор – шеф Катедре
  • др Жељко Бралић, ванредни професор
  • др Љубинка Катић, ванредни професор
  • др Желимир Кешетовић, редовни професор
  • др Борис Кордић, редовни професор
  • др Кристина Радојевић, доцент
  • др Миленко Џелетовић, ванредни професор
  • мс Душан Кесић, сарадник у настави

ПРЕДМЕТИ КАТЕДРЕ

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ПРЕДМЕТ

Тип предмета

Обавезни/
изборни

Семестар

Предавања + вежби

ЕСПБ

Психологија

АО

Обавезни

2

3+1
(6+6)

5

Увод у менаџмент

ТМ

Обавезни

2

2+1
(4+6)

5

Теорија и организација образовања

АО

Обавезни

4

4+2
(4+6)

6

Менаџмент људских и социјалних ресурса

ТМ

Обавезни

5

3+1
(6+6)

5

Стратешки менаџмент људских и социјалних ресурса

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Социјална психологија

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Пројектовање и планирање у менаџменту

СА

Изборни

6

3+1
(3+2)

6

Кризни менаџмент

СА

Обавезни

8

3+1
(6+8)

5

Медији и коминикације

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

Менаџмент образовања у јавном сектору

СА

Изборни

8

3+1
(3+2)

5

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Политика кризног менаџмента и кризна комуникација

АО

Обавезни

1

3+2
(3+4)

6

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Организационо понашање у безбедности

Изборни

2

4+0
(4+0)

8

Управљање образовањем у области безбедности

Изборни

2

4+0
(4+0)

8