Репозиторијум одбрањених докторских дисертација


РЕПОЗИТОРИЈУМ ОДБРАЊЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЕДНОСТИ (2012-2023)

Бр

Име и презиме кандидата

Наслов дисертације

Извештај Комисије за оцену дисертације

Подаци о ментору

Ментор

Датум одбране

1.

ВАЊА РОКВИЋ

ПАРЛАМЕНТАРНА КОНТРОЛА СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


ЛИНК

ЛИНК

др Жељко Иваниш

25.06.2012.

2.

ЉУБИНКА КАТИЋ

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ И
ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИПРЕМАЊЕ КАДРОВА


ЛИНК

ЛИНК

др Жељко Бралић

27.06.2012.

3.

НЕНАД ПУТНИК

КИБЕР РАТОВАЊЕ – НОВИ ОБЛИК САВРЕМЕНИХ ДРУШТВЕНИХ
КОНФЛИКАТА


ЛИНК

ЛИНК

др Радомир Милашиновић

29.06.2012.

4.

БРАНИСЛАВА КОСТИЋ

ОДРЖИВИ МЕНАЏМЕНТ МЕДИЈА У ДРУШТВЕНИМ КОНФЛИКТИМА И
КРИЗАМА


ЛИНК

ЛИНК

др Желимир Кешетовић

27.09.2012.

5.

МИЛАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ

МОГУЋНОСТ УПОТРЕБЕ ФУНКЦИОНАЛНИХ СИСТЕМА ВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОДБРАНИ ЗЕМЉЕ


ЛИНК


ЛИНК

др Слободан Мишовић

08.11.2012.

6.

СВЕТЛАНА СТАНАРЕВИЋ

КОНЦЕПТ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ И ПРЕТПОСТАВКЕ ЊЕГОВОГ
РАЗВОЈА


ЛИНК

ЛИНК

др Миленко Бодин

09.11.2012.

7.

СИНИША ДОСТИЋ

БЕЗБЕДНОСТ ГРАНИЦА КАО ДЕО САВРЕМЕНОГ СИСТЕМА
СУПРОТСТАВЉАЊА ОРГАНИЗОВАНОМ КРИМИНАЛУ


ЛИНК

ЛИНК

др Радомир Милашиновић

26.11.2012.

8.

АНА ЈУЗБАШИЋ

КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ И ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНЕ ЗАШТИТЕ
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА


ЛИНК

ЛИНК

др Желимир Кешетовић

18.02.2013.

9.

САВО КЕНТЕРА

БЕЗБЕДНОСТ ЦРНЕ ГОРЕ У ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВАЊА НАТО


ЛИНК


ЛИНК

др Зоран Кековић

25.04.2013.

10.

КРИСТИНА РАДОЈЕВИЋ

МОДЕЛ ЗА ПРОЦЕНУ ЕФЕКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ СИСТЕМА
БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА


ЛИНК

ЛИНК

др Зоран Драгишић

16.05.2013.

11.

ДАРКО МАТИЈАШЕВИЋ

БЕЗБЕДНОСТ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ – КОНСТАНТА
СТРАТЕШКИХ КОНЦЕПАТА НАТО-А


ЛИНК

ЛИНК

др Радомир Милашиновић

09.07.2013.

12.

ГОРАН АМИЏИЋ

ПОВЕЗАНОСТ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И ТЕРОРИЗМА КАО
ПРЕТЊА БЕЗБЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


ЛИНК

ЛИНК

др Радомир Милашиновић

10.07.2013.

13.

СНЕЖАНА АНТОНИЈЕВИЋ

МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА СРПСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ БАШТИНЕ ПРОСТОРА МЕТОХИЈЕ НА ПОЧЕТКУ 21.
ВЕКА


ЛИНК

ЛИНК

др Владимир Јаковљевић

23.09.2013.

14.

ЖЕЉКО МОЈСИЛОВИЋ

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ТАЛАЧКИМ КРИЗАМА


ЛИНК

ЛИНК

др Желимир Кешетовић

29.10.2013.

15.

СЛАЂАН МИЛОСАВЉЕВИЋ

ЕНЕРГЕТСКИ И ВОЈНИ АСПЕКТ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ У КОНТЕКСТУ САВРЕМЕНОГ
МЕЂУНАРОДНОГ ПОРЕТКА И ОДНОСА ПРЕМА РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ


ЛИНК

ЛИНК

др Мирослав Младеновић

23.01.2014.

16.

ЈЕЛЕНА МИЛИЋЕВИЋ ПРОРОКОВИЋ

ДИПЛОМАТСКО РАЗРЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА КАО ЧИНИЛАЦ
БЕЗБЕДНОСТИ


ЛИНК

ЛИНК

др Радомир Милашиновић

24.01.2014.

17.

МИЛОВАН ТРБОЈЕВИЋ

КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ЛОКАЛНОМ И РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ


ЛИНК

ЛИНК

др Желимир Кешетовић

14.03.2014.

18.

ДУШКО ДАМЈАНОВИЋ

УЛОГА ОДБРАМБЕНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ У САВРЕМЕНИМ
МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА


ЛИНК

ЛИНК

др Жељко Иваниш

16.04.2014.

19.

ДАНИЈЕЛА СПАСИЋ

КОНЦЕПТ ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ И ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ


ЛИНК


ЛИНК

др Слађана Ђурић

08.05.2014.

20.

ВЕЛИБОР ЛАЛИЋ

ЗЛОЧИНИ МРЖЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ


ЛИНК

ЛИНК

др Слађана Ђурић

28.05.2014.

21.

ПРЕДРАГ ЋЕРАНИЋ

ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ


ЛИНК


ЛИНК

др Радомир Милашиновић

24.06.2014.

22.

МАРКО ФИЛИЈОВИЋ

ИСЛАМСКИ ФУНДАМЕНТАЛИЗАМ И ЗАШТИТА ДРЖАВЕ (УПОРЕДНА
СТУДИЈА СЛУЧАЈА СЕВЕРНИ КАВКАЗ И ЗАПАДНИ БАЛКАН)


ЛИНК


ЛИНК

др Зоран Драгишић

10.11.2014.

23.

СНЕЖАНА ВАСИЋ

УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНИХ СУБЈЕКАТА БЕЗБЕДНОСТИ НА
РЕДЕФИНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ
БАЛКАНА


ЛИНК


ЛИНК

др Жељко Иваниш

09.12.2014.

24.

СЛАВОЉУБ РИСТИЋ

УНАПРЕЂЕЊЕ МОДЕЛА АНГАЖОВАЊА ИНТЕРВЕНТНИХ ТИМОВА У
ХЕМИЈСКИМ АКЦИДЕНТИМА ИЗАЗВАНИМ ТРАНСПОРТОМ ОПАСНИХ
МАТЕРИЈА


ЛИНК

ЛИНК

др Владимир Јаковљевић

28.04.2015.

25.

МАРКО РАКИЋ

КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ КРИТИЧНИХ
ИНФРАСТРУКТУРА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ


ЛИНК


ЛИНК

др Желимир Кешетовић

10.07.2015.

26.

ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВИЋ

СПРЕМНОСТ ГРАЂАНА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПРИРОДНУ
КАТАСТРОФУ ИЗАЗВАНУ ПОПЛАВОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


ЛИНК


ЛИНК

др Владимир Јаковљевић

29.03.2016.

27.

ВЕСЕЛИН КОНАТАР

ЕФИКАСНОСТ ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ И ПРОФЕСИОНАЛНА
ЕТИКА


ЛИНК


ЛИНК

др Бранко Ромчевић

22.04.2016.

28.

ГАВРИЛО ОСТОЈИЋ

КОНТРОЛА РЕСУРСА ПИЈАЋЕ ВОДЕ КАО ИЗВОР РЕГИОНАЛНИХ
СУКОБА


ЛИНК


ЛИНК

др Дејана Јовановић Поповић

01.06.2016.

29.

МИЛАН МИЉКОВИЋ

ПОСЕБНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ ОПЕРАЦИЈА У РАДУ САВРЕМЕНИХ
ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ


ЛИНК

ЛИНК

др Радомир Милашиновић

17.06.2016.

30.

МАРИЈА МИЋОВИЋ

БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ ФУНКЦИОНИСАЊА КРИТИЧНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА


ЛИНК

ЛИНК

др Владимир Јаковљевић

27.06.2016.

31.

ДРАГИША ЈУРИШИЋ

МОГУЋНОСТИ ОРУЖАНИХ СНАГА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У
ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ ЦИВИЛНИМ ВЛАСТИМА У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА


ЛИНК


ЛИНК

др Владимир Јаковљевић

05.07.2016.

32.

ГОРАН НИКОЛИЋ

МЕСТО И УЛОГА ОЕБС-А У РЕФОРМИ ПОЛИЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ


ЛИНК


ЛИНК

др Зоран Драгишић

22.09.2016.

33.

МАРИНА МРВИЋ

УГРОЖАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТЕРОРИЗМОМ
У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА


ЛИНК


ЛИНК

др Радомир Милашиновић

26.09.2016.

34.

ДАРКО МАРКОВИЋ

БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ ИЛЕГАЛНИХ
МИГРАЦИЈА


ЛИНК


ЛИНК

др Радомир Милашиновић

28.09.2016.

35.

МИЛАН ЛИПОВАЦ

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У
РЕГИОНАЛНОМ БЕЗБЕДНОСНОМ ПОТКОМПЛЕКСУ ЗАПАДНИ
БАЛКАН


ЛИНК


ЛИНК

др Зоран Драгишић

28.11.2016.

36.

ВЕСЕЛИН ВЕЉОВИЋ

КАПАЦИТЕТИ ЦРНЕ ГОРЕ У ОДГОВОРУ НА РЕГИОНАЛНЕ
БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕТЊЕ


ЛИНК


ЛИНК

др Зоран Драгишић

07.07.2017.

37.

ИЛИЈА ВАСОВИЋ

ВЕХАБИЗАМ КАО ПРИЈЕТЊА РЕГИОНАЛНОЈ БЕЗБИЈЕДНОСТИ
БАЛКАНА


ЛИНК


ЛИНК

др Зоран Кековић

22.09.2017

38.

ЗОРАН МИСИЋ

БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНИХ ОКУПЉАЊА


ЛИНК


ЛИНК

др Зоран Драгишић

03.11.2017.

39.

ДУШАН ПРОРОКОВИЋ

РЕГИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И ТЕОРИЈА РЕАЛИЗМА: СТУДИЈА
СЛУЧАЈА АРКТИК


ЛИНК


ЛИНК

др Владимир Н. Цветковић

14.11.2017.

40.

ЈАСМИНА ТАНАСИЋ

ПОЛИТИКА КРИЗНОГ МЕНАЏМЕНТА У ГРАДОВИМА – ПРИМЕР
СРБИЈЕ


ЛИНК


ЛИНК

др Желимир Кешетовић

20.04.2018.

41.

ДЕЈАН ТЕПАВАЦ

ЗАШТИТА ПОСЛОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ НАЦИОНАЛНЕ
БЕЗБЕДНОСТИ


ЛИНК


ЛИНК

др Ивица Ђорђевић

21.05.2018.

42.

ДЕЈАН НОВАКОВИЋ

ОПТИМИЗАЦИЈА МОДЕЛА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД ПОЖАРА У
УСТАНОВАМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


ЛИНК


ЛИНК

др Владимир Јаковљевић

22.06.2018.

43.

ЗОРАН ИГЊИЋ

УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ИЗАЗВАМНИМ РИЗИКОМ
ОД ПОЖАРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


ЛИНК


ЛИНК

др Владимир Јаковљевић

20.09.2018.

44.

СРЂАН МАРКОВИЋ

ИЛЕГАЛНЕ МИГРАЦИЈЕ КАО ФАКТОР МЕЂУНАРОДНОГ
ТЕРОРИЗМА


ЛИНК


ЛИНК

Др Ненад Путник

21.09.2018.

45.

ИВОНА ЛАЂЕВАЦ

СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ И НАРОДНЕ
РЕПУБЛИКЕ КИНЕ У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ


ЛИНК


ЛИНК

Др Мирослав Младеновић

03.10.2018.

46.

МИЛЕВА ЗОТОВИЋ

ДОПРИНОС ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ИЗГРАДЊИ И ОЧУВАЊУ МИРА У
СВЕТУ


ЛИНК


ЛИНК

Др Мирослав Младеновић

21.11.2018.

47.

ВЛАДИМИР БОЖОВИЋ

ИНТЕГРИТЕТ ПОЛИЦИЈЕ И КОРУПЦИЈА У ПОЛИЦИЈИ У СРБИЈИ


ЛИНК


ЛИНК

Др Зоран Кековић

12.03.2019.

48.

ВАЛЕНТИНА СМОЛОВИЋ

КРИМИНАЛИТЕТ МЛАДИХ У САВРЕМЕНИМ СОЦИОЕКОНОМСКИМ
УСЛОВИМА НА ПОДРУЧЈУ ЦРНЕ ГОРЕ


ЛИНК


ЛИНК

Др Снежана Соковић

11.06.2019.

49.

ИВАНА ВЕЛИЧКОВСКИ СТОЈАНОВСКИ

УТИЦАЈ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ТРАНСФОРМАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ
БЕЗБЕДНОСНОГ ПОТКОМПЛЕКСА ЗАПАДНИ БАЛКАН


ЛИНК


ЛИНК

Др Светлана Станаревић

09.07.2019.

50.

БРАНИСЛАВ МИЛОСАВЉЕВИЋ

БЕЗБЕДНОСНА ПРОЦЕНА КАО ЧИНИЛАЦ СТРАТЕГИЈЕ
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


ЛИНК

ЛИНК

Др Ненад Путник

30.09.2019.

51.

ДАНО МАВРАК

ПРОЦЕНА УСПЕШНОСТИ МИРОВНИХ МИСИЈА У РЕШАВАЊУ
УНУТРАШЊИХ КОНФЛИКАТА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА МИРОВНИХ
МИСИЈА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФРЈ


ЛИНК


ЛИНК

Др Милан Липовац

29.01.2020.

52.

МИЛЕТА МИЛАШИНОВИЋ

УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ НА СИСТЕМ СМАЊЕЊА РИЗИКА
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ


ЛИНК


ЛИНК

Др Владимир Јаковљевић

15.07.2020.

53.

САБРИЈАНА ЂАЈАПУТРИ

БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ ЗЕМАЉА
ЈУГОИСТОЧНЕ АЗИЈЕ: СЛУЧАЈ ИНДОНЕЗИЈЕ


ЛИНК


ЛИНК

Др Мирослав Младеновић

30.09.2020.

54.

ПЕРИЦА МИЛЕТИЋ

ОРГАНИЗАЦИОНО И НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ ПОСЛОВАЊА БАНАКА И ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА


ЛИНК


ЛИНК

др Горан Ј. Мандић

19.02.2021.

55.

ЗОРАН КУЧЕКОВИЋ

ПРОГНОСТИЧКИ ДОМЕТИ ТЕОРИЈЕ СЕКУРИТИЗАЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЕСКАЛАЦИЈЕ ГРАЂАНСКОГ РАТА


ЛИНК


ЛИНК

др Владимир Н. Цветковић

30.09.2021.

56.

НЕНАД СТЕКИЋ

ВОЈНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ПОСТКОНФЛИКТНА ИЗГРАДЊА ДРЖАВЕ У ЕРИ УНИПОЛАРНОСТИ: СЛУЧАЈ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, АВГАНИСТАНА И ИРАКА


ЛИНК


ЛИНК

др Вања Роквић

02.02.2022.

57.

ЗОРАН ОБРАДОВИЋ

ГЕОПОЛИТИЧКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ НАКОН ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У СИРИЈИ


ЛИНК


ЛИНК

др Жарко Обрадовић

21.06.2022.

58.

ГОРДАНА МИШЕВ

ФАКТОРИ УСПЕШНОГ РАЗВОЈА ДРЖАВА И ЊИХОВЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ НА БЕЗБЕДНОСТ


ЛИНК


ЛИНК

др Петар Станојевић

04.07.2022.

59.

АДРИЈАНА ГРМУША

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ КАО БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИК У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА


ЛИНК


ЛИНК

др Слађана Ђурић

30.09.2022.

60.

НЕВЕНА ШЕКАРИЋ СТОЈАНОВИЋ

ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ ЕВРОПСКОГ РЕГИОНАЛНОГ БЕЗБЕДНОСНОГ КОМПЛЕКСА: СЕКУРИТИЗАЦИЈА РУСКОГ ПРИРОДНОГ ГАСА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈУ КОМПЛЕКСА


ЛИНК


ЛИНК

др Петар Станојевић

30.09.2022.

61.

МИЛОШ ТОМИЋ

УГРОЖАВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ СЕЦЕСИЈОМ ТЕРИТОРИЈА СА РАСПОЛОЖИВИМ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ, УКРАЈИНЕ И ШПАНИЈЕ


ЛИНК


ЛИНК

др Јасмина Гачић

30.09.2022.

62.

ИВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

ОТВОРЕНИ ИЗВОРИ ПОДАТАКА КАО ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ОБАВЕШТАЈНОГ РАДА


ЛИНК


ЛИНК

др Зоран Драгишић

30.09.2022.

63.

МИХАЈЛО КОПАЊА

ГЕОПОЛИТИЧКИ ПРИСТУП УТВРЂИВАЊУ ДЕЛОТВОРНОСТИ КОНЦЕПТА ВЕЛИКЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБУЗДАВАЊА (СТУДИЈА СЛУЧАЈА: СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ, 1979-1989)


ЛИНК


ЛИНК

др Владимир Н. Цветковић

12.12.2022.

64.

ДУШАН КЕСИЋ

ИДЕАЦИОНИ ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


ЛИНК


ЛИНК

др Миленко Бодин

01.02.2023.

65.

ГОСПАВА СТОЈАНОВИЋ ТАКИЋ

ГЕОПОЛИТИЧКИ ПРИСТУП УТВРЂИВАЊУ ДЕЛОТВОРНОСТИ КОНЦЕПТА ВЕЛИКЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБУЗДАВАЊА (СТУДИЈА СЛУЧАЈА: СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ, 1979-1989)


ЛИНК


ЛИНК

др Ненад Путник

29.05.2023.

66.

ВИОЛЕТА ТАДИЋ

ШКОЛСКА КЛИМА И ПРОСОЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ КАО ФАКТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА


ЛИНК


ЛИНК

др Жељко Бралић

14.06.2023.