Међународна конференција: „СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА – МОДЕЛИ И ПРАКСЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ“

Факултет безбедности Универзитета у Београду учествовао је у организацији и спровођењу дводневне међународне конференције на тему: „Смањење ризика од катастрофа – модели и праксе на међународном и националном нивоу“. Конференција је одржана у оквиру пројекта: „ЕУ за Србију отпорну на катастрофе“ финансираног од стране Европске уније који је реализовао Програм уједињених нација за развој (UNDP). У реализацији конференције учествовао је и Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Конференција је одржана 13. и 14. октобра у конференцијским просторијама хотела „Мона Плаза“. Конференција је окупила преко 100 представника академске и међународне заједнице, професионалаца из области управљања ризицима, као и надлежних институција са циљем размене знања и искустава у областима од значаја за смањење ризика од катастрофа и сагледањем њихових импликација на животе и здравље људи, привредни развој, инфраструктуру, заштиту животне средине, друштвену и економску стабилност земље.

Поздравни говор учесницима конференције у име Декана Факултета безбедности одржао је проф.др Борис Кордић. Након тога учесницима конференције обратили су се Тристан Симонарт, тим лидер за међународну сарадњу у области цивилне заштите Генералног директората за европске послове цивилне заштите и хуманитарне помоћи (DG ECHO) и шеф сектора операција III у Делегацији Европске уније у Републици Србији Сакеларис Хурдас. Као представници Републике Србије обратили су се помоћник министра унутрашњих послова и начелник Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић; професор др Ивица Радовић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Горан Пузовић, директор ЈВП „Србијаводе“ и Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода. О унапређењу националног система смањења ризика од катастрофа своје анализе представили су Жарко Петровић, тим лидер за витални развој UNDP и Живко Бабовић, начелник Управе за управљање ризиком и цивилну заштиту, Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. У оквиру дела резервисаног за представљање Регистра ризика Дарко Вучетић, помоћник директора Републичког геодетског завода Србије, представио је Регистар ризика од катастрофа  јединствену интерактивну дигиталну базу.

У шест панела у којима су учествовали представници 14 универзитета из Европе и региона  и стручњаци из области смањења ризика од катастрофа, током рада конференције:

  1. Представљени су основни теоријски концепти и оквири акције на глобалном и националним нивоима,
  2. Расправљано је на тему утицаја друштвеног амбијента при подизању отпорности заједнице на катастрофе,
  3. Изложена су решења која могу да допринесу подизању економске отпорности на катастрофе,
  4. Дискутовано је о подизању отпорности здравственог система на катастрофе,
  5. Разговарано је о заштити животне средине и адаптацији на климатске промене, односно како отпорност на климатске промене смањује ризик од катастрофа,
  6. Изнесена су искуства на тему изградње отпорности локалних заједница на катастрофе.

У закључним разматрањима учесници конференције су изразили став да је конференција испунила своју друштвену функцију. Промотивним активностима посвећених  конференцији скренута је пажња јавности на тему, указано је на то да треба максимално искористити медије како би се подигла свест о ризицима и опасностима којима су грађани изложени. Подсећање на основне принципе управљања ризицима и искуства из претходних догађаја доприносе неопходној синергији и подизању отпорности система на катастрофе. Један од резултата конференције је и подизање нивоа културе превенције и указивање на значај и улогу образовних и научно-истраживачких институција у том процесу. Посебно је значајна чињеница да ће учесници конференције своје радове објавити у тематском зборнику који ће бити доступан научној заједници и професионалцима који се баве облашћу смањења ризика од катастрофа.

Видео записе са конференције можете погледати на следећем линку: