Акредитација Факултета безбедности за обављање научноистраживачке делатности

Акредитација ССС

Акредитација

Факултета безбедности

за обављање научноистраживачке делатности

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација на седници одржаној 06.07.2021. године, донео је Одлуку којом се акредитује Факултет безбедности у Београду, Господара Вучића бр. 50, као државни факултет у области друштвених наука – науке о безбедности, за обављање научноистраживачке делатности.