САНУ НАУЧНИ СКУП „НАУКА: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ“

У оквиру другог циклуса „Стратешки правци развоја Србије у 21. веку“, у Српској академији наука и уметности 23. септембра 2022. године, одржан је скуп посвећен науци, под називом „Наука: стање и перспективе“.

На скупу су разматрани релевантни проблеми науке у Србији, од њеног финансирања до научне продукције. Већи део програма био је посвећен компаративним анализама кључних аспеката науке у Србији и земљама Европске уније. Скуп су обележиле и засебне теме у различитим научним областима, а посебна пажња била је усмерена на значају иновација у нашој земљи.

О иновационој делатност у Републици Србији на предавању по позиву говорио је др Иван Ракоњац, директор Фонда за иновациону делатност и доцент на Факултету  безбедности.

У економији заснованој на знању, иновације заузимају значајно место јер „стварање и размена знања није сама себи циљ већ представља основу и извор за нове иновације, било да се ради о технолошким, производним, маркетиншким, иновацијама у области организације, начина и модела пословања“, истакао је Ракоњац.

Будући да су иновације засноване на стварању и заштити интелектуалне својине, Ракоњац је посебну пажњу посветио изворима финансирања и ризицима приликом инвестирања у сектор високотехнолошке индустрије и покретању стратап предузећа, као и комерцијализацији. Овом приликом, посебно је истакао важност нераскидиве везе између државне политике, привреде и научноистраживачког рада.