ПРЕДАВАЊА СТРУЧЊАКА ИЗ ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА НА ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЕДНОСТИ

На Факултету безбедности у оквиру Мастер студија – Студије управљања ризицима од елементарних и других непогода организована су предавања стручњака из области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Предавања су одржали господин Живко Бабовић, начелник Управе за управљање ризиком и цивилну заштиту, Секторa за ванредне ситуације, MУП-a Републике Србије, представници Српско-Руског хуманитарног центра и Црвеног крста Србије. На предавањима су представљени стање и перспективе система заштите и спасавања, интегрисани приступ смањењу ризика од катастрофа, правци даљег развоја система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, као и будућа нормативноправна  регулатива у овој области. Анализирана су најновија решења у области управљања ванредним ситуацијама у оквиру СРХЦ, као и теме безбедних и паметних градова. Координатори програма припреме за несреће и деловање у несрећама представили су место и улогу Црвеног крста Србије у новом концепту смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама као хуманитарне, независне и добровољне организације и јединог националног друштва у Републици Србији.

Студенти и гости  су обишли Национални симулациони центар за безбедносне ризике који је замишљен као база за научна истраживања, едукацију и унапређење експертских знања и вештина, спровођење заједничких вежби из безбедности и комплементарних области.

Током једнодевне посете Српско-Руском хуманитарном центру, која је реализована као део стручне праксе студената мастер и четврте године студија, студенти су имали прилику да се упознају са специфичним мерама заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.