УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ – ТЕРМИНИ СПРОВОЂЕЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

Полагање пријемног испита одржаће се 30. јуна 2020. године, по распореду који ће кандидати добити када се буду пријављивали.

НАПОМЕНА: Приликом полагања пријемног испита, кандидати су обавезни да носе заштитну маску
при уласку у просторије Факултета и током израде пријемног.

Јединствена ранг листа биће објављена 30.06.2020. године после 20.00 часова.

Увид у радове и жалбе на резултате пријемног могуће је остварити 01. и 02. јула 2020. године у термину од 10.00 до 13.00 часова.

Коначна ранг листа биће објављена 02.07.2020. године до 15.00 часова на интернет страници www.fb.bg.ac.rs и на улазу Факултета.

Упис примљених кандидата почиње 03.07.2020. године (https://fb.bg.ac.rs/2020/07/01/upis-primljenih-kandidata-u-prvu-godinu-osnovnih-akademskih-studija-u-skolskoj-2020-2021-godini/

САНУ – научни скуп „Сецесија са становишта унутрашњег и међународног права и њене политичке последице“

Научни  скуп „Сецесија са становишта унутрашњег и међународног права и њене политичке последице“ одржан је у свечаној сали Српске академије наука и уметности 3. јула 2020. године.

На самом почетку, учеснике скупа поздравио је председник САНУ Владимир Костић, а уводно излагање имао је академик Коста Чавошки.

Научни скуп био је организован у три пленарне седнице. На првој, под насловом „Сецесија„, презентације својих радова који ће бити објављени у заједничкој монографији са овог скупа имали су: Будимир Кошутић, Душко Димитријевић, Тијана Шурлан, Слободан Орловић и Владимир Цветковић.

Проф. др Владимир Н. Цветковић, декан Факултета безбедности, представио свој рад на тему „Идеолошки мотиви и политичке последице модерних сецесија (право на сомоопредељење народа, право на независност и грађански рат)“. Презентацију која је пратила излагање проф. Цветковића можете преузети на следећем линку:

Косово и Метохија“ био је назив друге пленарне седнице на којој су своје радове представили Борис Кривокапић, Милош Шолаја, Михајло Вучић, Владан Петров, Душан Пророковић и Дејан Митровић.

Учесници последње пленарне седнице под називом „Самоопредељење и сецесија у другим државама“ били су: Радомир В. Лукић, Марко Станковић, Зоран Чворовић, Витомир Поповић, Дарко Симовић, Матеј Савић, Горан Марковић и Танасије Маринковић.

Након дискусије, завршну реч дао је академик Коста Чавошки.

ОБУКА МЕНАЏЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – званично евидентиран и одобрен први кратак програм студија у области заштите података о личности у домаћем образовном  систему

Решењем Националног савета за високо образовање од 20.05.2020. године, званично је евидентиран и одобрен први кратак програм студија у области заштите података о личности у домаћем образовном  систему. Обука менаџера за заштиту података о личности спроводиће се на Факултету безбедности Универзитета у Београду, уз блиску сарадњу са Службом Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Полазници кратког програма ће имати јединствену прилику да стекну функционална, темељна и применљива знања и вештине, кроз спој класичне универзитетске наставе и стручне праксе. Циљ програма је да омогући развој комплетних стручњака, оспособљених за примену закона и других прописа, међународних и националних стандарда, савремених информационих технологија и принципа безбедносног менаџмента, спремних за решавање практичних проблема и комуникацију са надлежним органима јавне власти.

Конкурс за кратки програм студија ће бити расписан у септембру 2020. године. Право уписа имају кандидати са стеченим најмање средњим образовањем  у трајању од четири године, који су ангажовани или намеравају да се стручно баве проблематиком обраде и заштите података о личности и рангирају се у оквиру уписне квоте. Предност приликом рангирања имају кандидати са чијим послодавцима је Факултет закључио Уговор о приоритетном праву уписа на кратки програм студија, док се остали кандидати распоређују на основу времена пријављивања.

Програм траје шест месеци, при чему је  готово половина од укупног броја часова резервисана за стручну праксу и практичну наставу, коју ће реализовати Служба Повереника као наставна база, у складу са Споразумом Факултета и Повереника. Полазници похађају наставу из четири предмета, а она се, по правилу, одвија у поподневним часовима и, у значајној мери, уз коришћење одговарајуће дигиталне платформе и методе даљинске наставе. Испити се полажу пред комисијом, након завршетка наставног процеса.

Цена кратког програма студија „Обука менаџера за заштиту података о личности“ износи 78.500,00 динара. По успешном окончању студија, полазници стичу сертификат о соспособљености за обављање послова Менаџера за заштиту података о личности.

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ АКРЕДИТОВАН КАО СПРОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Решењем Националне академије за јавну управу од 12. марта 2020. године, Факултет безбедности Универзитета у Београду акредитован је и за спровођење Програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе образовања одраслих.

Акредитација се односи на спровођење стручног усавршавања у јавној управи из области:

  • Европске интеграције и међународна сарадња;
  • Лични развој и вештине;
  • Страни језици;
  • Тренинг тренера;
  • Заштита животне средине;
  • Безбедност у лакалној заједници.

У складу са овом акредитацијом, Факултет безбедности ће већ у току ове године почети са реализацијом стручног усавршавања посебно имајући у виду све већу потребу тржишта за квалитно едукованим кадровима из ових области.

Организација рада на Факултету безбедности (мај – јун 2020. године)

15.05.2020. – ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕНОСТИ И ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ НАКОН ПРЕСТАНКА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Извршена дезинфекција просторија Факултета безбедности

У суботу, 9. маја 2020. године је, у складу са препорукама Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, односно општим упутством за примену превентивних мера на универзитетима/факултетима, академијама струковних студија и високим школама везано за COVID-19, стручни тим Завода за биоциде и медицинску екологију извршио дезинфекцију свих просторија на Факулету безбедности. Такође су и сви просторни капацитети на Војној академији које Факултет безбедности користи у наставном процесу дезинфиковини.

На овај начин су извшене потребне припреме за одржавање испитних рокова и пријемног испита за упис на основне академске студије у складу са свим безбедносним и здравственим стандардима.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

Потребно је да до краја недеље – 29.03.2020. године доставите на e-mail адресу: adragana@fb.bg.ac.rs попуњен образац који се налази у наставку, ради унапређења реализације наставе.

Одлука о формирању Тима волонтера Факултетa безбедности

Одлука о реорганизацији рада на Факултету безбедности


Настава и материјали


Одлуке Кризног штаба