Конкурси за запошљавање

Извештај комисије – Енглески језик II

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника страног језика за ужу…

ОБАВЕШТЕЊЕ

За време трајања ванредног стања сви започети поступци и рокови у вези са избором у звање и заснивање радног односа наставника мирују.

Извештај комисије – Хумана безбедност

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање ванредног професора,…

Извештај комисије – Менаџмент људских и социјалних ресурса

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање редовног професора …

Извештај комисије – Управљање ризиком

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Извештај  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање доцента за…

Извештај комисије – Енглески језик I

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Извештај  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање наставник страног…

Извештај комисије – Енглески језик I

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Извештај  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање наставник страног…

Извештај комисије – Етика

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Извештај  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање ванредног професора…

Извештај комисије – Менаџмент образовања у јавном сектору

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Реферат  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање ванредног професора…