Конкурси за запошљавање

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Теорија и организација образовања

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр. 50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Педагошко-андрагошке…

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Цивилно-војни односи

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр. 50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Стратешке…

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Планирање и пројектовање у менаџменту

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Студије менаџмента људских…

Извештаји Комисија о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника у настави

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да су Извештаји Комисија о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника у настави са документацијом доступни јавности, и то…

ИНФОРМАТИКА – извештај комисије

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање ванредног професора…

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Цивилна заштита

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање редовног професора…

Извештај комисије – Енглески језик II

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника страног језика за ужу…

ОБАВЕШТЕЊЕ

За време трајања ванредног стања сви започети поступци и рокови у вези са избором у звање и заснивање радног односа наставника мирују.

Извештај комисије – Хумана безбедност

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање ванредног професора,…

Извештај комисије – Менаџмент људских и социјалних ресурса

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање редовног професора …