Конкурси за запошљавање

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Основи геополитике

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је реферат  Комисије са документацијом за избор једног наставника у звање доцентa за ужу научну област Науке безбедности, за…

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Просторно планирање и заштита

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр. 50, обавештава да је реферат  Комисије са документацијом за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област Науке безбедности,…

Извештај комисије – Етика

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Извештај  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање ванредног професора…