Новости

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Основи геополитике

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је реферат  Комисије са документацијом за избор једног наставника у звање доцентa за ужу научну област Науке безбедности, за…

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Просторно планирање и заштита

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр. 50, обавештава да је реферат  Комисије са документацијом за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област Науке безбедности,…

ПРОДУЖЕНА ГОДИНА – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ | УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

Самофинансирајући студенти који су продужили годину уплаћују за летњи семестар износ од 9.200,00 динара до 06. фебруара 2023. године на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са позивом на број као за…

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ – ТРЕЋА РАТА ШКОЛАРИНЕ, ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

Обавештавају се самофинансирајући студенти прве, друге, треће и четврте године да трећу рату школарине у износу од 30.000,00 динара треба да уплате до 06. фебруара 2023. године на рачун Факултета…