ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Енглески језик 1

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр. 50, обавештава да је реферат  Комисије са документацијом за избор једног наставника у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, за наставни предмет Енглески језик 1, доступан јавности у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

Реферат Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности: