ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Планирање и пројектовање у менаџменту

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Студије менаџмента људских и социјалних ресурса за наставни предмет Планирање и пројектовање у менаџменту доступан јавности.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.

Извештаји Комисија о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника у настави

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да су Извештаји Комисија о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника у настави са документацијом доступни јавности, и то за:

Извештаји Комисија са документацијом налазе се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.

ИНФОРМАТИКА – извештај комисије

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Информатика за наставни предмет Информатика.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Цивилна заштита

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне средине за наставни предмет Цивилна заштита.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.

Извештај комисије – Енглески језик II

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, за наставни предмет Енглески језик II.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.